Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. Anton Vydra, PhD.

Anton Vydra
E-mail: 
anton.vydra@truni.sk
Telefón: 
+421 335939210
Konzultačné hodiny: 
Utorok 8:00 – 9:30
Miestnosť: 
č. 408

Odborné zameranie
francúzska filozofia vedy (najmä Gaston Bachelard a Georges Canguilhem), dejiny filozofie, literatúra a výtvarné umenie, akademické písanie

Najnovšie publikácie
Vydra, A.: Bachelard vis-a-vis Phenomenology. In: Adventures in Phenomenology: Gaston Bachelard. - Albany, NY: SUNY Press, 2017, s. 91-106. ISBN 978-1-4384-6605-7.

Vydra, A.: Norma a normálne. In Filosofický časopis, 2018, roč. 66, č. 2, s. 271 -283. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-1831.

Vydra, A.: Sociálna patológia – filozofický pojem, alebo zle zvolená metafora?. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 9 (2015), s. 693-702.

Vydra, A.: Načo potrebujeme vitalizmus? Canguilhemova reinterpretácia jedného pojmu. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 1 (2015), s. 13-22.