Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

KANONICKÉ VIZITÁCIE 16. – 18. STOROČIA V SLOVENSKÝCH DEJINÁCH

Autor: 
Z. Lopatková
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
65
ISBN: 
978-80-568-0442-1