Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Legendy stredoveku

Autor: 
Ivan Gerát
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
100
ISBN: 
978-80-8082-598-0
Anotácia: 

Publikácia je kvôli svojej veľkosti prístupná v komprimovanej podobe, ktorú si môžete stiahnuť tu.