Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Racionalita a ľudská kognícia

Autor: 
Reginald A. Slavkovský
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
92
ISBN: 
978-80-8082-646-8
Anotácia: 

Naše vzdelanie, životný štýl aj riadenie spoločnosti sú formované racionalitou, ale samotná racionalita zostáva z veľkej časti nereflektovaná. To je výzva na hlbšie skúmanie racionality.

Tento učebný stručne predstavuje niektoré výsledky kognitívnych vied týkajúce sa racionality, filozofické koncepcie, ktoré tento vývoj berú do úvahy, ale tiež prístupy, ktoré poukazujú na hranice racionality a otvorenosť pre dialóg s prístupmi vychádzajúcimi zo spirituality. Text ponúka aj mnoho otázok, nad ktorými sa čitateľ môže zamyslieť, a tiež odporúčanú literatúru, po ktorej môže siahnuť v prípade záujmu o detailnejšie štúdium jednotlivých tém. Je určený najmä pre študentov magisterského stupňa odboru kognitívne štúdiá, ale siahnuť po ňom môžu aj všetci, ktorí sa chcú zoznámiť s problematikou racionality a kognície.

Okrem základných pojmov a koncepcií obsahuje text aj pasáže, ktoré majú nielen informačný charakter, ale aj praktický. Ide napríklad o otázky vplyvu presvedčení na porozumenie v komunikácii, najmä pri riešení napätých situácií, ďalej spolupráca racionality a emocionality, čo všetko (najmä to, čoho si nie sme vedomí) ovplyvňuje naše rozhodovanie. Cieľom textu je nielen lepšie porozumieť vlastnú racionalitu, ale tiež prispieť k tomu, aby sme mohli túto našu jedinečnú schopnosť lepšie používať.