Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vybrané kapitoly z PVH (sfragistika)

Autor: 
Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
78
ISBN: 
978-80-8082-645-1