Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Učebné texty Filozofickej fakulty TU v Trnave

Slovenské stredoveké dejiny I. Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský
Slovenské stredoveké dejiny II. Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský
Vývoj stredovekých miest na Slovensku I. Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský
Vývoj stredovekých miest na Slovensku II. Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský
Pramene k slovenským dejinám Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský
Historická geografia Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský
Úvod do štúdia medievalistiky Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský
Vybrané kapitoly z PVH (sfragistika) Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský
Úvod do vizuálnej kultúry stredoveku Ivan Gerát
Legendy stredoveku Ivan Gerát