Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

SOCIETAS & HUMANITAS I.

Autor: 
Mária Dědová - Marcel Martinkovič (zost.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský, ruský, anglický
Počet strán: 
69
ISBN: 
ISBN 978-80-568-0371-4
Anotácia: 

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie SOCIETAS & HUMANITAS I., ktorá sa konala na FF TU dňa 30.4. 2019.