Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

THERMAE & BALNEA

Autor: 
Miroslava Daňová - Tomáš Kolon (zost.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
110
ISBN: 
978-80-568-0302-8
Anotácia: 

Rímske kúpele sú pamiatkami na ktorých môžeme pozorovať vyspelosť rímskej architektúry (zásobovanie vodou, usporiadanie priestoru, konštrukcia stavieb, dekorácie priestorov). Vďaka informáciám z prác antických autorov poznáme aj pohľad Rimanov na kúpeľníctvo či konkrétne kúpele, vďaka čomu môžeme tento typ stavieb považovať za zrkadlo antickej civilizácie.
Publikácia Thermae et Balnea predstavuje svet rímskych kúpeľov slovenským čitateľom. Súčasťou publikácie sú názory antických autorov, prehľad vývoja rímskych kúpeľov, príspevky o známych aj menej známych kúpeľoch v Ríme, Malej Ázii a samostatný príspevok je venovaný aj stavbám podobných kúpeľom na Slovensku a v tesnom susedstve.
Zborník prác vznikol v roku 2019 ako doplňujúca publikácia k exkurzii do Ríma, ktorú zorganizovala Katedra klasickej archeológie pre svojich študentov.