Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Európsky deň jazykov

Srdečne Vás pozývame na toto podujatie. Zastúpenie bude mať aj Katedra klasických jazykov.

Fotka Department of English Language and Literature Trnava University.