Skočiť na hlavný obsah

Predseda

Hrnčiarik Erik, doc. Dr. phil.

 

Členovia

Baďurík Jozef, prof. PhDr. CSc. odbor slovenské dejiny
Bžoch Adam, prof. Mgr. CSc. odbor germanistika
Dědová Mária, doc. PhDr. PhD. odbor psychológia
Dobrotková Marta, prof. PhDr. CSc. odbor história
Feber Jaromír, prof. PhDr. CSc. odbor etika a morálna filozofia
Gajdošová Eva, prof. PhDr. PhD. odbor psychológia
Gerát Ivan, prof. PhDr. PhD. odbor dejiny a teória umenia
Grác Ján, prof. PhDr. DrSc., prof. emerit. odbor psychológia
Halama Peter, prof. Mgr. PhD. odbor psychológia
Halászová Ingrid, doc. Mgr. PhD. odbor dejiny a teória umenia
Hauer Tomáš, prof. Dr. Mgr. odbor filozofia
Chorvát Ivan, doc. Mgr. CSc. odbor sociológia
Katuninec Milan, prof. PhDr. PhD. odbor politológia
Klus Martin, doc. PhDr. PhD. odbor politológia
Kudláčová Blanka, prof. PhDr. Ing. PhD. odbor pedagogika
Letz Róbert, prof. PhDr. PhD. odbor história
Lopatková Zuzana, doc. PhDr. PhD. odbor história
Miháliková Silvia, prof. PhDr. CSc. odbor sociológia
Novotná Mária, prof. PhDr. DrSc., prof. emerit odbor klasická archeológia
Orbanová Eva, doc. PhDr. PhD. odbor etika a morálna filozofia
Rábik Vladimír, prof. PhDr. PhD. odbor história
Rusinová Zora, prof. PhDr. PhD. odbor dejiny a teória umenia
Šajda Peter, doc. Mgr. PhD. odbor filozofia
Špajdel Marian, doc. PhDr. PhD. odbor psychológia
Varsik Vladimír, doc. PhDr. CSc. odbor klasická archeológia
Zervan Marian, prof. PhDr. PhD. odbor dejiny a teória umenia
Žeňuchová Katarína, doc. Mgr. PhD. odbor slovanské jazyky a literatúra