Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dekan Filozofickej fakulty

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
Dekan FF TU 
Telefón +421 (33) 5939213
E-mail