Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kognícia v morálnom správaní

Autor: 
Josef Dolista
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
76
ISBN: 
978-80-8082-626-0
Anotácia: 

Publikace je určena především studentům, kteří se táží po důvodech etických principů v dějinách i v součanosti. V sekularizované společnosti je nutné žít podle mravních zásad jako v minulosti, ale zdůvodnění těchto zásad bývá dnes jiné. Právem se uvažující člověk ptá po závaznosti mravního jednání, důvody k tomuto jednání chce postihnout racionálně. Publikace nabízí v seznamu litratury mnoho významných autorů, kteří se dlouhodobě a filosoficky zabývají etickou reflexí.