Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
1. Perspektívy ikonologickej metódy vo vzťahu k stredovekému umeniu Slovenska
    //en: Perspectives of iconology in relation to medieval art of Slovakia//

prof. doc. PhDr. Marian Zervan, PhD.
1. Interpretačne metódy výtvarného umenia a architektúry
2. Mariánske pútne miesta v diele Alexa Jordánskeho

doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
1. Všeobecné teórie architektúry v 20. storočí a v súčasnosti