Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

1. Metódy interpretácie architektúry
2. Priestorové teórie architektúry

doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
1. Súčasné teórie architektúry