Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

DEJINY A TEÓRIA VÝTVARNÉHO UMENIA A ARCHITEKTÚRY PHD.
(externá forma štúdia)

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.
1. Medzi faktom a fabuláciou: portrét v ére historizmov 19. storočia a historizmy v portréte

 

DEJINY A TEÓRIA VÝTVARNÉHO UMENIA A ARCHITEKTÚRY PHD. DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM REALIZOVANÝ V SPOLUPRÁCI S ÚSTAVOM DEJÍN UMENIA SAV
(denná forma štúdia)

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
1. Perspektívy ikonologickej metódy vo vzťahu k stredovekému umeniu Slovenska
2. Ikonológie a ich kritici

prof. doc. PhDr. Marian Zervan, PhD.
1. Interpretačne metódy výtvarného umenia a architektúry
2. Mariánske pútne miesta v diele Alexa Jordánskeho

doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
1. Kolektívna a osobná pamäť v súčasnom umení. Hodnotové súradnice spomínania, zabúdania, vytesnenia