Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Klasická archeológia

prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof.
1) Vojenstvo a militáriá v ikonografii egejskej neskorej doby bronzovej. Porovnanie s Homérom a archeologickými svedectvami.

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
1) Interpretatio Graeca v rímskom umení. Grécka predloha rímskej maľby.

Uchádzači majú možnosť navrhnúť vlastnú tému, ktorú je nevyhnutné konzultovať s katedrou.