Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Teória a metodológia sociológie

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA A SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA A ŠTUDIJNÝ PROGRAM TEÓRIA A METODOLÓGIA SOCIOLÓGIE.

Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD,
1. Komunikácia politických elít s verejnosťou v časoch krízy. (komparácia vybratých aspektov a krajín)
2. Miera dôvery verejnosti v inštitúcie v kontexte pandémie Covid-19 (sociologická analýza)