Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Silvia Miháliková PhD.
1. Vzťah dôvery a demokracie v období pandémie Covid-19 na Slovensku.
2. Úloha rituálov a symbolov v živote súčasnej spoločnosti.

prof. PhDr. Silvia Miháliková PhD.
(PhDr. Peter Guráň, PhD. – školiteľ konzultant)
1. Príčiny odkladu rodičovstva na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ.

prof. PhDr. Silvia Miháliková PhD.
(Mgr. Martin Fero, PhD. – školiteľ konzultant)
1. Analýza požiadaviek trhu práce v kontexte Industry 4.0.

prof. PhDr. Silvia Miháliková PhD.
(Mgr. Lenka Diener, PhD. – školiteľ konzultant)
1. Participatívne plánovanie verejných mestských priestorov.