Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Teória a metodológia sociológie

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
1. Spoločenská dôvera - inštitucionálna dôvera v krajinách V4 na základe dát Európskeho výskumu hodnôt
2. Stereotypy a mýty v spoločenskom vedomí - poznatky z empirických výskumov
3. Intervencie štátu do rodiny - možnosti stabilizácie pôrodnosti na Slovensku a v EU