Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prodekani

Prodekanka pre študijné a sociálne veci
PhDr. Mária Dědová, PhD.
Telefón (033) 5939338
E-mail


Prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť
doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
Telefón (033) 5939338
E-mail


  

Prodekanka pre rozvoj, informačné technológie a vonkajšie vzťahy
Telefón (033) 5939338
E-mail