Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry etiky

Acta Moralia Tyrnaviensia VII

Vyšla nová publikácia Katedry etiky a morálnej filozofie: zborník Acta Moralia Tyrnaviensia VII s názvom  Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Tento zborník je spoločnou publikáciou účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie (Slovákov, Čechov, Poliakov, Ukrajincov a Rusov), ktorá bola organizovaná na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave dňa 26. októbra 2016 Katedrou etiky ako jeden z výstupov riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0375/16 na tému Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia. Viac o publikácii sa dočítate "TU".