Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vyjadrenie študijného poradcu k obmedzeniam výučby

Zdroj: 
Katedra etiky a morálnej filozofie

Vážení študenti,
informujem Vás, že od dnes, 9.3, najmenej na dva týždne, je vstup do školy, ako i na internáty, zakázaný.
Po tomto dátume (23.3.2020) Vás budem opätovne informovať s aktuálnymi informáciami.
Prajem Vám, nech nám ostanete zdraví a pomáhate si navzájom.
Nepanikárte. Dodržujte pravidlá a hygienu. Necestujte, ak nemusíte, tiež odložte všetky stretnutia a návštevy, a to nielen u lekára. Komunikovať so školou a jednotlivými pedagógmi je možné a potrebné len cez ich mailové adresy, ktoré poznáte. Úlohy, ktoré Vám vyučujúci zadajú, ste aj naďalej povinní plniť.

Ďakujem za porozumenie.

S pozdravom,

Vadíková PhD.
študijný poradca