Skočiť na hlavný obsah

V závere letného semestra 2021/22 sa nám podarilo úspešne absolvovať exkurziu na Krétu. Exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou našej výuky a po dvoch rokoch obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID19 sme skoro zabudli aké skvelé je spoločné vzdelávanie a cestovanie.

Anemospilia

Videli sme najvýznamnejšie lokality z obdobia doby bronzovej aj antiky od severu na juh aj zo západu  na východ ;) a pridali sme aj návštevu múzeí, miest aj pobrežia.

Začali sme - ako inak - v Archeologickom múzeu v Heraklione, neďaleko ktorého sme boli ubytovaní.

V múzeu v múzeu v múzeu v múzeu

Prvé dni boli poznačené štátnym sviatkom, tak sme sa zamerali na lokality pod voľnou oblohou. Medzi najviac pamätné rozhodne patrí Anemospilia, kde sme si vo vlastnej réžii zrekonštruovali nálezovú situáciu pri ľudskej obete.

Anemospilia Anemospilia

Videli sme aj olivu v Kavousi (celkom slušný výstup do kopcov..), ktorá začala rásť niekedy pred 3500 rokmi a pamätá Mykénčanov.

OlivaOliva

Podarilo sa nám napríklad navštíviť paláce v Knosse, Faiste a Kato Zakros..

Knossos Knossos Faistos Faistos

...dórsku lokalitu Lato, ktorá prekvapila drsným prostredím, zachovanou architektúrou a nádhernými výhľadmi.

LatoLato

alebo napríklad rímske mesto Gortys, rozptýlené v olivových hájoch...

Gortys

Po týždni sme sa vrátili plný informácií aj zážitkov..

divadlo pred navratom Kamilari v múzeu

v hrobke.. spoluHagia Triada Lato

..a bohatší o jedného člena tímu. Pridal sa k nám rhyton, ktorý trval na tom, že chce ísť s nami na Katedru. Tak sme sa ho radi ujali ;)
Od mája ho budete vídavať na Katedre..

Ryhton

Ďakujeme všetkým študentom za ich 100% nasadenie počas exkurzie a doc. E. Hrnčiarikovi za jej zorganizovanie.

Poznámka 1: počas rekonštrukcie ľudskej obety nik neutrpel zranenia a neboli robené ani pokusy na zvieratách ;)
Poznámka 2: výpočet lokalít, ktoré sme navštívili nie je na tejto stránke úplný. Podrobnejšiu správu si budete môcť vypočuť napríklad na predvianočnom stretnutí priamo z úst študentov.

Autori fotografií: E. Hrnčiarik, M. Daňová, K. Daňová, S. Varsiková