Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Návrh tém dizertačných prác so začiatkom v akademickom roku 2019/2020

Študijný program Klasická archeológia prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof. 1. Vojenstvo a militáriá v ikonografii egejskej neskorej doby bronzovej. Porovnanie s Homérom a archeologickými svedectvami2. Pohrebný rítus v mykénskej civilizácii, spoločné črty a regionálne rozdielyprof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. 1. Terra sigillata v predpolí Brigetia a jej sociálno-ekonomické a historické súvislostidoc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. 1. Príspevky k osídleniu Bratislavskej brány v 1. storočí (Germánske sídlisko v BratislaveVajnoroch)doc. Dr. Phil. Erik Hrnčiarik 1. Zobrazenie a význam tancujúcej ženy v etruskom umení / Zobrazenie a význam tanca u Etruskov2. Reliéfna výzdoba neskoroantických/včasnokresťanských sarkofágov Uchádzači majú možnosť navrhnúť vlastnú tému, ktorú je nevyhnutné vopred konzultovať s katedrou

Príďte nás pozrieť na Deň otvorených dverí - 23.1.2019

Zaujíma vás história a archeológia?Chcete zistiť či je klasická archeológia voľbou pre Vás?Chcete stretnúť študentov a pedagógov, ktorí sú súčasťou katedry?Chcete sa dozvediet, prečo je na Slovensku stále málo archeológov?Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku "ÁNO", radi sa s Vami stretneme na pôde Trnavskej univerzity, 23.1.2018 počas tradičného Dňa otvorených dverí na Trnavskej univerzite.Príďte a dozviete sa viac o možnostiach štúdia, našom spôsobe výuky, pravidelných exkurziách aj perspektívach po skončení vysokej školy.Viac informácií na klasarch@truni.sk       -----------------Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa koná 23. januára 2019 od 9.00 do 14.00 hod.  Pri tejto príležitosti sme pre návštevníkov pripravili v tzv. Veľkej aule na 1. poschodí (miestnosť 1A1) špeciálny program, v ktorom vystúpia naši odborníci z jednotlivých katedier. 9.10 – 9.30  Príhovor p. dekana FF TU& Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o štúdium na FF Trnavskej univerzity v Trnave a k podávaniu prihlášky.  9.35 - 9.55doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. (Katedra klasickej archeológie):Rímski architekti v službách germánskych náčelníkov? 10.00 – 10.20 Doc. PhDr. Ivan Chorvát, CSc. (Katedra sociológie):Voľný čas a jeho paradoxy. 10.25- 10.45 Mgr. Tomáš Zálešák, PhD. (Katedra politológie)Politika, ideológia a súčasná kríza. 10.50 - 11.10Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov):Prečo je nám latinčina taká blízka?  11.15 - 11.30Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o štúdium na FF Trnavskej univerzity v Trnave a k podávaniu prihlášky.  11.35 - 11.55Mgr. Michal Franko, PhD. (Katedra histórie):Smrť za tri strapce hrozna. 12.00 - 12.20Ing. Arch. Ivan Gojdič (Katedra dejín a teórie umenia):Ako sa staráme a máme starať o naše hmotné kultúrne dedičstvo? 12.25 - 12.45Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (Katedra filozofie):Prečo človek filozofuje? 12.50 - 13.10Mgr. Michal Gánovský, PhD. (Katedra etiky):Je lepšie byť neuspokojeným človekom, ako sa mať ako „prasa v žite“. 13.15 - 13.30Blok  informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o štúdium na FF Trnavskej univerzity v Trnave a k podávaniu prihlášky.  13.35 - 13.55Mgr. Veronika Kohútová (Katedra psychológie):Dobrí a zlí ľudia medzi nami? Experimenty približujúce pravú tvár ľudí. 14.00Ukončenie Dňa otvorených dverí na FF TU  *   Fotografovanie aktivít fakultného Dňa otvorených dverí 2019 bude realizované výslovne na účely súvisiace     s prezentáciou FF TU. 

Témy záverečných prác pre akademický rok 2019/20

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC  akademický rok 2019/2020       Školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Výrobky z jantáru na severných hraniciach Panónie a v ich predpolí Školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Sklenené nádoby v hroboch z 5. storočia v strednom PodunajskuŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikMotív lode v etruskom umeníBusta cisára Hadriána zo zbierky Evanjelického lýcea v BratislaveSochárska výzdoba rímskych divadiel (v konkrétnom regióne a konkrétnom období)Zobrazenie a funkcia nádob na mozaikách z Piazza ArmerinaŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.Anthesteria v archeologických dokladochSymposion v iónskom sochárstveHrobky elít v klasickej MacedóniiObetovanie vo vázovom maliarstveNálezy pečatidiel z temného obdobiaŠkoliteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.Rímske lyžice v germánskych kniežacích hroboch tzv. Východnej skupinyVyobrazenie Merkúra na rímskych gemách z CarnuntaKovové nálezy z rímskej cesty v GerulateŠkoliteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Tzv. melónový účes (datovanie a ikonografia)Doklady tesárskych a stolárskych nástrojov v dobe rímskejDextrarum iunctio v rímskom umení (ikonografia a symbolika)Drevené nádoby v barbarikuPersonifikácie riek v rímskom umeníDoklady zememeračstva v provinciách Norikum a Panónia  TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC Ademický rok 2019/2020Školiteľ: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.Podiel a význam Grékov na skýtskom umeníPohrebný rítus a výbava hrobov  mykénskej civilizácie  v období  LH II -  LH III  (Zmeny, regionálne a spoločensko-sociálne rozdiely - archeol. pamiatky a ikonografia)   Školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Kult bohyne Nemesis vo svetle archeologických pamiatok z PanónieŠkoliteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Neskororímsky (vojenský) opasok v PanóniiŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikVerejné stavby v maloázijských rímskych mestách/kolóniách (vo vybranom regióne)Victoria na rímskych historických reliéfochDekorácia podlahy v rímskych synagógachŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.Historické scény a grécke umenieIntramurálne pochovávanie v gréckom sveteŠkoliteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.Doba rímska a informácie o nej z riek Slovenska (Bude upresnené po konzultácii)Amulety a mágia v rímskom CarnunteRímske prístavy od Carnunta po Brigetio – identifikácia, interpretácia, rekonštrukcia vybraných prístavovKult Mithru na území Panónie SuperiorŠkoliteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Nálezy vedierkovitých príveskov v barbarikuChronológia a výskyt tzv. čiaš s macedónskymi štítmi („Macedonian Shield Bowls“)Liberalitas v rímskom oficiálnom umení (ikonografia a symbolika)

Stretnutie študentov a absolventov Katedry klasickej archeológie

Stretnutie študentov a absolventov Katedry klasickej archeológie12.december 2018PROGRAM STRETNUTIAStretnutie sa uskutoční v budove Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23,v miestnosti 1A1 a jedálni  14:00-16:00 (1A1)Aktivity katedry a študentov:Klára Kuzmová: Predstavenie činnosti Katedry klasickej archeológie v roku 2018Miroslava Daňová: Archeológia pod vodou na Slovensku v roku 2018Tomáš Kolon: Archeologický výskum Katedry klasickej archeológie v Rusovciach.Mária Valigová - Pavol Jelínek: Podunajské Biskupice 2018: odoberanie a preplavovanie archeobotanických vzoriek.Matúš Barbuščák, Miloš Bordáč: Výskum v ArménskuMilan Hrabkovský: Rankovce - pohrebisko przeworskej kultúryAbsolventi o živote a skúsenostiach po skončení školy:Soňa Holičková: Od archeológie k reštaurovaniu.Kamil Švaňa: Terénny archeologický výskum (nielen) na východnom SlovenskuŠtefan Drábik: Archeológia Zemplín, záchranné výskumy na východnom Slovensku 16:00-20:00 (jedáleň)Slávnostné posedenieZa organizátorov                                                                                                                    Milan Hrabkovský, Tomáš Kolon, Mirka Daňová Spomienky na minulý rok :)    

FORUM TYRNAVIENSE 2018 - mimoriadne prednášky z archeológie pre študentov i verejnosť.

Katedra klasickej archeológie pozýva študentov aj verejnosť na sériu prednášok FORUMY TYRNAVIENSE 2018.PROGRAM PODUJATIA:Október17.10. o 17:00 v 1A1             Pierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)The Military Inscriptions of Philip V.November7.11. o 17:00 v 1A1              Pierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)  The Macedonian Army after Alexander the Great8.11. o 9:00 v 4P1     Boris Stoklas (Univerzita Hradec Králové, Česká republika) Rímska numizmatika. Prehľad a špecifiká v mincovníctve Rimanov14.11. o 17:00 v 1A1         René Masaryk & Jana Stehlíková (ZAPA, Slovinsko) EMONA - rímske mesto. Najnovšie výskumy emonských nekropol29.11. o 9:30 v 4P1   Vladimír Turčan (SNM - Archeologické múzeum, Slovensko)  Stupava - rímska stanica pri Jantárovej cesteDecember6.12. o 9:00 v 4P1      Matúš Sládok (Krajský pamiatkový úrad TT, Slovensko)  Ochrana archeologického dedičstvaPrednášky v anglickom jazyku nebudú prekladané.Podujatie podporilo MESTO TRNAVA, Slovenská Archeologická Spoločnosť pri SAV a PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA.  

Otváracie hodiny knižnice v ZS 2018/19

Knižnica katedry bude v ZS 2018/19 otvorená nasledovne:Pondelok: Zatvorené (podľa dohody)Utorok: Zatvorené (podľa dohody)Streda: 9:00 - 12:00 a 13:00-15:00Štvrtok: 9:00 - 12:00 a 13:00-15:00Piatok: 9:00 - 12:00V prípade ak potrebujete prístup v inom čase, môžete sa obrátiť na Dr. Tomáša Kolona.V knižnici sa nachádzajú Série, Slovenské a české periodiká, Zahraničné periodiká, Monografie a ďalšie publikácie.

Archeologický výskum benátskej lode pod hladinou Jadranu.

V septembri 2018 sa v chorvátskom Tkone na ostrove Pašman uskutočnil druhý ročník Letnej školy archeológie pod vodou. Organizátorom akcie bola Katedra klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave (Miroslava Daňová) v spolupráci s profesorkou Irenou Radić Rossi z Odjel za Arheologiju, Sveučilište u Zadaru a projektu AdriaS. Na výskume sa podieľal aj Archeologický ústav SAV (Klaudie Daňová), partneri z potápačskej agentúry TDI/SDI/ERDI Eastern Europe (Andrea a Tomáš Kiss), Archeologický ústav ČAV (Barbora Machová) a Masarykovej univerzity (Filip Hájek).Letná škola bola určená pre študentov, archeológov a potápačov, ktorí si chceli prehĺbiť znalosti o práci pod vodou aj špecifikách uchovávania a konzervácie archeologického materiálu. Účastníci workshopu z Albánska, Čiech, Chorvátska, Grécka, Ománu, Nemecka, Slovenska, Talianska a Španielska si svoje schopnosti a znalosti mohli zlepšovať na lokalite pri ostrove Gnalić. Za 5 dní sme zvládli 9 ponorov. V hĺbke 24-27m sa tu nachádzajú zvyšky benátskej lode Gagliana Grossa z konca 16.stor., ktorá viezla o. i. šperky, látky, okuliare, zrkadlá a náklad okenných skiel, svietidiel a farebných pigmentov pre rekonštrukciu háremu sultána Murada III. Archeológovia a potápači spoločne začisťovali povrch lode, evidovali nálezy, fotografovali, viedli dokumentáciu a osvojili si základy konzervácie nálezov nájdených pod morskou hladinou.   Kolegovia z Talianska a Španielska pod vedením profesorky Barbary Davidde, riaditeľky ISCR - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro úspešne testovali novú metódu vyzdvihovania drevených sudov aj s obsahom (v celku) pomocou použitia karbónových vláken a podieľali sa na konzervovaní skla a olovených pečatí nájdených počas výskumov. Prof. Barbara Davidde účastníkom predstavila najnovšie výsledky z archeologických výskumov a konzervátorských zásahov v Podvodnom archeologickom parku Baiae, známom letovisku rímskej elity.Bohatý program bol počas týždňa doplnený o návštevu múzeí v mestách Zadar, Nin a Biograd na Moru.   Katedra klasickej archeológie v spolupráci s chorvátskymi partnermi a Archeologickým ústavom SAV plánuje v tejto úspešnej tradícii pokračovať aj počas nasledujúcich rokov a podieľať sa tak aj na vzdelávaní a tréningu študentov či absolventov, rozširovaní možností pre ich ďalšie uplatnenie v praxi a interdisciplinárnej spolupráci.Autori fotografií: M. Daňová, K. Daňová, A. Kiss, Ahmed Al SiyabiAutor textu: M. Daňová

Archeologický výskum RUSOVCE - Kaštieľ 2018

Katedra klasickej archeológie realizuje od júla 2018 archeologický výskum v areáli Rusovského kaštieľa. Preskúmanie okolia kaštieľa je dôležitým krokom pred plánovanou rekonštrukciou. Prvotným krokom bolo odstránenie hornej vrstvy zeminy z vopred určených sond. Nasledovalo postupné prehlobovanie a identifikácia jednotlivých štruktúr a nálezov, pričom sa ešte v júli podarilo identifikovať aj obejkty z doby rímskej.O pohľad na lokalitu a najzaujímavejšie nálezy sa s Vami radi podelíme aspoň touto cestou. Ďalšie aktualizáciu nájdete aj na Facebooku Katedry klasickej archeológie! Autormi fotografií sú pracovníci Katedry klasickej archeológie (E. Hrnčiarik, T. Kolon)       

Letná škola archeológie pod vodou na chorvátskom Pašmane

V spolupráci s Katedrou archeológie Zadarskej univerzity a spoločnosťou ARS NAUTICA plánujeme aj v roku 2018 zorganizovať LETNÚ ŠKOLU ARCHEOLÓGIE POD VODOU pre našich študentov, študentov archeológie z iných univerzít, kolegov archeológov i potápačov zaujímajúcich sa o ochranu kultúrneho dedičstva.Chorvátsku stranu zastrešuje Prof. Irena Radić Rossi a Katarina Batur.   Cieľom akcie je zoznámiť sa s výskumom v optimálnych podmienkach (oproti slovenským vodám); osvojiť si, prípadne zlepšiť dokumentačné a výskumné metódy pod vodou a diskusia o ochrane pamiatok pod vodou a v jej blízkosti na Slovensku.Program minulého roka je k dispozícii tu. Aktuálny program pre rok 2018 bude známy v auguste a zohľadní skúsenosti a počet účastníkov.Termín: 1.-9.9.2018Lokalita: ostrov Pašman, ChorvátskoÚčastníci si zabezpečujú: vlastnú potápačskú výstroj, cestu, poistenie, stravu. Podmienkou je potápačský preukaz (min. OWD/P*, optimálne AOWD/P**).Na mieste je zabezpečené: fľaše, vzduch, ubytovanie, doprava na miesto výskumu. (o cene sa informujte na miroslava.danovaAtruni.sk)Deadline na prihlásenie a dodanie kópií preukazov je 22.7.2018.Kontakt: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. Letná škola je úzko spojená s cieľmi projektu VEGA 2/0146/18 (Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou), na ktorom spolupracujeme s Archeologickým ústavom SAV v Nitre.