Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác

Z dôvodu epidemiologickej situácie pristúpila Katedra klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave k štátnym skúškam v online forme.Študenti pristúpia k skúškam v nasledujúcom poradí:Magisterské štátne skúšky5. 2020 - Online prístup na tieto štátne skúšky v tomto linku09.00: Barbuščák Matúš 10.00: Blažej Kamil10.20: Lintner Marek10.40: Miklánkova Petra11.20: Šálka Dávid11.40: Zázik MartinBakalárske štátne skúšky5. 2020 - Online prístup na tieto štátne skúšky v tomto linku09.00: Adamiková, Barbora09.45: Demovičová, Barbora10.15: Ďuriš, Marek11.00: Hlavačová, Lucia 11.30: Lindaková, Simona12.15: Krajčík, Filip5. 2020 - Online prístup na tieto štátne skúšky v tomto linku09.00: Lőkős, Ladislav09.45: Pilch, Kristián10.30: Podolec, Tomáš11.15: Štefanovičová, Iveta12.00: Valigová, Mária12.45: Vecko, FrantišekŠtátne skúšky aj obhajoby prác podliehajú Pokynom pre štátne skúšky vydaným Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.Miroslava Daňová - Tajomník Katedry klasickej archeológie pre online štátne skúšky

Conference 2020: Communication through the Ages: people, objects, ideas

Dear Colleagues,In these hectic times of coronavirus pandemic, we would like to inform you briefly about the international conference Communication through the Ages: people, objects, ideas (FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY), which has been planned to take place in Trnava, Slovakia on 16 –18 October 2020.Even though the future course of the pandemic is unpredictable and the prognoses vary, we have not given up our intention to organize this scientific event, and would like to do so on the earliest available date. Despite the fact that modern technologies offer us the possibility of a videoconference, we would like to keep the traditional form, so that we can meet face to face and have invaluable personal discussions together. We hope that you share this view with us and are still planning to participate in the conference.We will follow the situation closely and inform you whether the conference will take place on the original date or whether it will be postponed to 2021.You will also find updated information on the event’s website: http://ff.truni.sk/konferencia-2020If you have any questions or suggestions, please do not hesitate to contact us at: conference.trnava@gmail.comWe wish you good health and are looking forward to meeting you in Trnava.Organizing Committee

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA - 2% na podporu OZ - vzdelávanie v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva

Činnosť a aktivity Katedry klasickej archeológie sú podporované aj občianskym združením PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Občianske združenie je zamerané na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva a uchádza sa aj tento rok o Vaše  2% alebo 3% z dane.Ďakujeme!---Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% alebo 3% z Vašej dane z príjmu v roku 2018 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.Činnosť OZ je zameraná na:a) organizovanie vzdelávacích aktivít,b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,d) budovanie odbornej knižnice,e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE Z PRÍJMU?I. Ak si podávate daňové priznanie sami:1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení:Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICAPrávna forma: Občianske združenieSídlo: Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaIČO: 379912132. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.II. Ak ste zamestnaní:1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.2. Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (výlučne na priložených tlačivách) do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2% alebo (3%) z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.   

Dr. Lucia Nováková prezentovala v Oxforde výsledky výskumu.

 V dňoch 09.-11.01. 2020 sa na Oxfordskej univerzite uskutočnilo stretnutie blízkovýchodných archeológov, združených v  Britskej asociácii pre archeológiu Blízkeho východu (British Association of Near Eastern Archaeology - BANEA). Katedru klasickej archeológie FF TU reprezentovala Dr. Lucia Nováková, ktorá vystúpila so spoločným príspevkom s Dr. Ahmadom Heidarim z Islamic Azad University, Birjand branch. Britská asociácia pre archeológiu Blízkeho východu je združením popredných odborníkov, ale aj nadšencov pre dejiny, archeológiu a kultúru tejto oblasti. Kladie za cieľ rozvíjať diskusiu, rozširovať aktuálne poznatky na rôzne témy a sprístupňovať ich širokej verejnosti. Prednášky sa zrealizovali v St. Cross College, Ashmoleovom múzeu a Stelios Ioannou School for Research in Classical and Byzantine Studies. Hlavnou témou konferencie boli “Kritické diskusie v archeológii Blízkeho východu,” s dôrazom na ohrozenie kultúrneho dedičstva a možnosti, ktoré prinášajú distančné metódy jeho dokumentácie.Množstvo zaujímavých informácií priniesli príspevky venované krajinnej archeológii. Vzťah medzi životným prostredím a človekom je mimoriadne aktuálna téma, ktorá rezonuje naprieč sektorom prírodovedných i spoločenských vedeckých odborov. Príspevok Dr. Novákovej a Dr. Heidariho s názvom “Archaeological landscape of central Birjand” odznel dňa 11.01. 2020 v sekcii Archeológia krajiny. Prednesený bol v Ashmoleovom múzeu (Ashmolean Museum of Art and Archaeology), ktoré je jedným z najstarších univerzitných múzeí na svete. Predstavili sa v ňom najnovšie výsledky archeologického výskumu z provincie Južný Chorasán vo východnom Iráne. Táto oblast je veľmi zaujímavá nielen kvôli množstvu zachovaných pamiatok, ale aj vzhľadom na unikátne geofyzikálne podmienky a aridnú klímu. Súčasťou konferencie boli panelové diskusie popredných odborníkov na vybrané témy. Dňa 09.1.2020 sa diskutovalo na tému „Vzťah medzi archeológiou a kultúrnym dedičstvom Blízkeho východu” (Randolph Sculpture Gallery, Ashmolean Museum) a 10.01.2020 na tému „Vízie archeologickej metodológie na Blízkom východe” (Auditorium, Wolfson College).Viac informácií nájdete tu: http://banealcane.org/banea/Foto: Dr. Tobias Kersten

Deň otvorených dverí - 29.január 2020

Už tradične budeme súčassťou aj Dňa otvorených dverí na Trnavskej univerzite.Záujemcovia o štúdium budú mať možnosť osobne prísť, porozprávať sa s budúcimi spolužiakmi alebo kolegami, prezrieť si prostredie Univerzity a zúčastniť sa "vzoriek" prednášok, ktoré Univerzita ponúka.Katedru klasickej archeolólogie bude reprezentovať doc. Vladimír Varsik s témou "Kam za antickou architektúrou na Slovensku?"Viac o udalosti: https://www.facebook.com/events/191204602066149/  

World Archaeological Congress bude aj s Katedrou klasickej archeológie!

 Katedra klasickej archeológie bude v spolupráci s Katedrou archeológie Masarykovej univerzity v Brne organizovať v júli 2020 samostatnú sekciu na Svetovom archeologickom kongrese (Wac-9).Témou je “Water & periphery: roads of water and roads in water“ a budú tam prezentované aj príspevky členov katedry z prostredia Strednej Európy (Miroslava Daňová) aj Blízkeho Východu (Lucia Nováková). Viac o výzve, témach a zameraní nájdete v obrazovej prílohe.Budeme sa tešiť na vaše prípadné príspevky alebo propagáciu! ĎakujemeVěra Klontza a Mirka DaňováAktualizácie sekcie môžete sledovať tu: https://www.facebook.com/events/478805552807736/    

Predvianočné stretnutie študentov a absolventov Katedry klasickej archeológie

Tradičné predvianočné stretnutie študentov, absolventov a pedagógov Katedry klasickej archeológie sa uskutoční v stredu 04.12.2018 na pôde Trnavskej univerzity.Akcia začne o 13:00 v aule 1A1, kde budú prezentované informácie, skúsenosti a zážitky uplynulého roka. Prihlásenie na prezentácie je možné do 20.11.2018 na miroslava.danovaAtruni.skProgram stretnutia: O 16:00 sa program presunie do priestorov jedálne, kde budú podávané občerstvenie a kuloárne informácie.Výška príspevku: - študenti klasickej archeológie - 5 EUR, - ostatní hostia a absolventi - 6 EUR. V cene je pre všetkých kapustnica, nealko, koláče, niečo slané, víno, priestory. Vyber financií a evidencia účastníkov prebiehajú v knižnici do 25.11.2018 (Tomáš Kolon a Milan Hrabkovský)