Skočiť na hlavný obsah

Letná škola archeológie a archeologický výskum rímskeho vojenského tábora v Iži.

Katedra klasickej archeológie spolu s Archeologickým ústavom SAV pripravila pre študentov klasickej archeológie dva turnusy letnej školy spojené s archeologickým výskumom rímskych kúpeľov na území rímskych vojenského tábora v Iži. Odborným garantom výskumu bol PhDr. Ján Rajtár, CSc. z Archeologického ústavu SAV.

02. august 2022