Skočiť na hlavný obsah

Termíny obhajob záverečných prác a štátnych skúšok v AR 2021/22

Termíny obhajob záverečných prác a štátnych skúšok sú zhodné pre oba stupne štúdia (Bc. a Mgr.) a sú v súlade s harmonogramom akademického roka, ktorí zverejnila fakulta na začiatku Akademického roka 2021/22.
 
Obhajoby prác aj štátne skúšky sa budú konať v rovnaký deň:
 

Riadny termín - 10.5.2022 o 9:30

1. opravný termín – 15. 6. 2022 o 9.30 hod.

2. opravný termín – 22. 8. 2022 o 9.30 hod.

 

22. apríl 2022

Forum Tyrnaviense - Súčasná pamiatková ochrana VS návrh zákona o pamiatkovej starostlivosti

Cyklus Forum Tyrnaviense pokračuje aj v LS 2021/22.
 
Na Katedru klasickej archeológie príde náš úspešný absolvent Mgr. Tomáš Kopták, PhD. (KPÚ Žilina), aby nám osobne predstavil problematiku práce na krajských pamiatkových úradoch a výzvy spojené s aktuálnou pripravovanou zmenou zákona.
 
09. marec 2022

Miroslava Daňová schválená ako docentka v odbore klasická archeológia

S potešením Vám oznamujeme, že Vedecká rada Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schválila dňa 23.2.2022 Mgr. Miroslavu Daňovú, PhD. za docentku v odbore klasická archeológia.

Viac o jej aktivitách sa dozviete napríklad v tomto rozhovore publikovanom Trnavskou univerzitou v Trnave.

Srdečne blahoželáme!

23. február 2022

Nové publikácie členov Katedry klasickej archeológie

V závere roka 2021 vyšlo niekoľko monografií pedagógov a doktoranda našej katedry, ktoré sú významným posunom v publikovaní a prezentovaní archeologických výskumov doby rímskej na Slovensku. Všetky sú zavŕšením niekoľkoročných výskumov a bádania ich autorov a nevznikli by bez spolupráce s Archeologickým ústavom SAV. Publikácie sa venujú dlhodobo skúmaným lokalitám na našom území, ktoré však neboli doposiaľ súborne publikované.

18. február 2022