Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Exkurzia pre študentov - Kunsthistorisches Museum Wien zblízka

Tradičná exkurzia pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia do KHM vo Viedni sa uskutoční 30.11.2017. Čas bude upresnený v dostatočnom predstihu. Vítaní sú aj záujemcovia z iných ročníkov. Exkurziu organizuje doc. E. Hrnčiarik.V múzeu navštívime expozíciu gréckych, rímskych, blízkovýchodných a egyptských zbierok. Kým začne exkurzia, časť exponátov môžete vidieť na Online Sammlung. Cena: 12 EUR (zahŕňa cestovné z BA do Viedne a vstup do múzea). Doprava bude zabezpečená pravidelnou linkou Bratislava - Viedeň.Financie zbiera pani Bachratá. Deadline na prihlásenie a platbu: 28.11.2017.Pravidelné aktualizácie akcie (čas odchodu, prípané zmeny) nájdete na Kunsthistorisches Museum Wien zblízka - exkurzia pre študentov.

Dôležité termíny pre študentov v ZS 2017/2018

7.11.2017     Stretnutie ohľadom exkurzie (o 12:30 v 4S1)10.11.2017   Exkurzia Székesfehérvár/Gorsium (odchod o 8:30 z TT)11.12.2017   Diplomový a bakalársky seminár (12:30 / 13:30 v 4S1)14.12.2017   Predvianočné stretnutie študentov klasickej archeológie a absolventov odboru (miesto, program a čas upresníme) Vyhlásenie výsledkov hlasovania o exkurzii v LS 2017/2018Detaily jednotlivých akcií budú upresnené priebežne. Sledujte nástenku, aktuality na stránke ff.truni.sk/katedra-klasickej-archeologie alebo Facebook katedry.   

Exkurzia pre študentov - Gorsium, Seuso Treasure (Székesfehérvár)

Katedra klasickej archeológie organizuje pre svojich študentov exkurziu k jednému s najvýznamnejších strieborných pokladov neskorej antiky a do múzea v Gorsiu. PROGRAM: Odchod: 10.11.2017 o 8:30 z Trnavy (Železničná stanica) od 11:30 Gorsium: návšteva archeologického parku / múzea o 16:00 Székesfehérvár – prehliadka Pokladu Seuso (starých aj novozískaných exemplárov). Poklad Seuso (Seuso Schatz/Tresure) patrí k najvýznamnejším pokladom strieborných predmetov z neskorej doby rímskej. Akvizícia posledných exemplárov prebehla v roku 2014, po desaťročiach pátrania, diskusií a analýz. Viac na https://mnm.hu/en/museum/news/seuso-treasure-back alebo https://en.wikipedia.org/wiki/Sevso_Treasure Predpokladaný návrat do Trnavy: 10.11.2017 o 20:00 Cena dopravy: 10,- EUR (uhradiť u pani Bachratej do 25.10.2017) Cena vstupného: 1,-/2,- EUR (za študentov zaplatí OZ Pro Archeologia Classica) Nezabudnite si zabezpečiť komplexné cestovné poistenie (pokiaľ ho nemáte), napríklad cez ISIC.

Otváracie hodiny knižnice Katedry klasickej archeológie

Dobrý deň, Knižnica Katedry klasickej archeológie je Vám od začiatku semestra k dispozícii v nasledovných časoch:Pondelok                 13,30 - 14,30 (Kolon)Utorok                     9,00 - 12,00 a 13,00 - 14,30 (Dunajová)Streda                      9,00 - 12,00 a 13,00 - 14,30 (Dunajová)Štvrtok                     zatvorenéPiatok                      zatvorené Odborná knižnica Katedry klasickej archeológie slúži na prezenčné štúdium dostupných monografií, periodík, časopisov, audio či video záznamov na CD a DVD nosičoch.Knihovník: Mgr. Františka DunajováZodpovedná osoba: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.  

Letná škola archológie pod vodou v Chorvátsku

Na chorvátskom ostrove Pašman sa od 2.do 9. septembra 2007 uskutočnila Letná škola podvodnej  archeológie. Nadviazala na minuloročný workshop a vznikla aj vďaka medzinárodnej iniciatíve Katedry klasickej archeológie FF TU v Trnave. Okrem slovenských študentov pod vedením Dr. M. Daňovej sa na nej zúčastnili aj kolegovia zo Slovenska, Slovinska, Nemecka a Albánska. Viac sa dozviete na: http://ff.truni.sk/aktuality/letna-skola-archeologie-pod-vodou-v-chorvatsku

Národný štipendijný program

Milí kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018.