Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

FORUM TYRNAVIENSE 2018 - mimoriadne prednášky z archeológie pre študentov i verejnosť.

Katedra klasickej archeológie pozýva študentov aj verejnosť na sériu prednášok FORUMY TYRNAVIENSE 2018.PROGRAM PODUJATIA:Október17.10. o 17:00 v 1A1             Pierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)The Military Inscriptions of Philip V.November7.11. o 17:00 v 1A1              Pierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)  The Macedonian Army after Alexander the Great8.11. o 9:00 v 4P1     Boris Stoklas (Univerzita Hradec Králové, Česká republika) Rímska numizmatika. Prehľad a špecifiká v mincovníctve Rimanov14.11. o 17:00 v 1A1         René Masaryk & Jana Stehlíková (ZAPA, Slovinsko) EMONA - rímske mesto. Najnovšie výskumy emonských nekropol29.11. o 9:30 v 4P1   Vladimír Turčan (SNM - Archeologické múzeum, Slovensko)  Stupava - rímska stanica pri Jantárovej cesteDecember6.12. o 9:00 v 4P1      Matúš Sládok (Krajský pamiatkový úrad TT, Slovensko)  Ochrana archeologického dedičstvaPrednášky v anglickom jazyku nebudú prekladané.Podujatie podporilo MESTO TRNAVA, Slovenská Archeologická Spoločnosť pri SAV a PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA.  

Otváracie hodiny knižnice v ZS 2018/19

Knižnica katedry bude v ZS 2018/19 otvorená nasledovne:Pondelok: Zatvorené (podľa dohody)Utorok: Zatvorené (podľa dohody)Streda: 9:00 - 12:00 a 13:00-15:00Štvrtok: 9:00 - 12:00 a 13:00-15:00Piatok: 9:00 - 12:00V prípade ak potrebujete prístup v inom čase, môžete sa obrátiť na Dr. Tomáša Kolona.V knižnici sa nachádzajú Série, Slovenské a české periodiká, Zahraničné periodiká, Monografie a ďalšie publikácie.

Archeologický výskum benátskej lode pod hladinou Jadranu.

V septembri 2018 sa v chorvátskom Tkone na ostrove Pašman uskutočnil druhý ročník Letnej školy archeológie pod vodou. Organizátorom akcie bola Katedra klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave (Miroslava Daňová) v spolupráci s profesorkou Irenou Radić Rossi z Odjel za Arheologiju, Sveučilište u Zadaru a projektu AdriaS. Na výskume sa podieľal aj Archeologický ústav SAV (Klaudie Daňová), partneri z potápačskej agentúry TDI/SDI/ERDI Eastern Europe (Andrea a Tomáš Kiss), Archeologický ústav ČAV (Barbora Machová) a Masarykovej univerzity (Filip Hájek).Letná škola bola určená pre študentov, archeológov a potápačov, ktorí si chceli prehĺbiť znalosti o práci pod vodou aj špecifikách uchovávania a konzervácie archeologického materiálu. Účastníci workshopu z Albánska, Čiech, Chorvátska, Grécka, Ománu, Nemecka, Slovenska, Talianska a Španielska si svoje schopnosti a znalosti mohli zlepšovať na lokalite pri ostrove Gnalić. Za 5 dní sme zvládli 9 ponorov. V hĺbke 24-27m sa tu nachádzajú zvyšky benátskej lode Gagliana Grossa z konca 16.stor., ktorá viezla o. i. šperky, látky, okuliare, zrkadlá a náklad okenných skiel, svietidiel a farebných pigmentov pre rekonštrukciu háremu sultána Murada III. Archeológovia a potápači spoločne začisťovali povrch lode, evidovali nálezy, fotografovali, viedli dokumentáciu a osvojili si základy konzervácie nálezov nájdených pod morskou hladinou.   Kolegovia z Talianska a Španielska pod vedením profesorky Barbary Davidde, riaditeľky ISCR - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro úspešne testovali novú metódu vyzdvihovania drevených sudov aj s obsahom (v celku) pomocou použitia karbónových vláken a podieľali sa na konzervovaní skla a olovených pečatí nájdených počas výskumov. Prof. Barbara Davidde účastníkom predstavila najnovšie výsledky z archeologických výskumov a konzervátorských zásahov v Podvodnom archeologickom parku Baiae, známom letovisku rímskej elity.Bohatý program bol počas týždňa doplnený o návštevu múzeí v mestách Zadar, Nin a Biograd na Moru.   Katedra klasickej archeológie v spolupráci s chorvátskymi partnermi a Archeologickým ústavom SAV plánuje v tejto úspešnej tradícii pokračovať aj počas nasledujúcich rokov a podieľať sa tak aj na vzdelávaní a tréningu študentov či absolventov, rozširovaní možností pre ich ďalšie uplatnenie v praxi a interdisciplinárnej spolupráci.Autori fotografií: M. Daňová, K. Daňová, A. Kiss, Ahmed Al SiyabiAutor textu: M. Daňová

Archeologický výskum RUSOVCE - Kaštieľ 2018

Katedra klasickej archeológie realizuje od júla 2018 archeologický výskum v areáli Rusovského kaštieľa. Preskúmanie okolia kaštieľa je dôležitým krokom pred plánovanou rekonštrukciou. Prvotným krokom bolo odstránenie hornej vrstvy zeminy z vopred určených sond. Nasledovalo postupné prehlobovanie a identifikácia jednotlivých štruktúr a nálezov, pričom sa ešte v júli podarilo identifikovať aj obejkty z doby rímskej.O pohľad na lokalitu a najzaujímavejšie nálezy sa s Vami radi podelíme aspoň touto cestou. Ďalšie aktualizáciu nájdete aj na Facebooku Katedry klasickej archeológie! Autormi fotografií sú pracovníci Katedry klasickej archeológie (E. Hrnčiarik, T. Kolon)       

Letná škola archeológie pod vodou na chorvátskom Pašmane

V spolupráci s Katedrou archeológie Zadarskej univerzity a spoločnosťou ARS NAUTICA plánujeme aj v roku 2018 zorganizovať LETNÚ ŠKOLU ARCHEOLÓGIE POD VODOU pre našich študentov, študentov archeológie z iných univerzít, kolegov archeológov i potápačov zaujímajúcich sa o ochranu kultúrneho dedičstva.Chorvátsku stranu zastrešuje Prof. Irena Radić Rossi a Katarina Batur.   Cieľom akcie je zoznámiť sa s výskumom v optimálnych podmienkach (oproti slovenským vodám); osvojiť si, prípadne zlepšiť dokumentačné a výskumné metódy pod vodou a diskusia o ochrane pamiatok pod vodou a v jej blízkosti na Slovensku.Program minulého roka je k dispozícii tu. Aktuálny program pre rok 2018 bude známy v auguste a zohľadní skúsenosti a počet účastníkov.Termín: 1.-9.9.2018Lokalita: ostrov Pašman, ChorvátskoÚčastníci si zabezpečujú: vlastnú potápačskú výstroj, cestu, poistenie, stravu. Podmienkou je potápačský preukaz (min. OWD/P*, optimálne AOWD/P**).Na mieste je zabezpečené: fľaše, vzduch, ubytovanie, doprava na miesto výskumu. (o cene sa informujte na miroslava.danovaAtruni.sk)Deadline na prihlásenie a dodanie kópií preukazov je 22.7.2018.Kontakt: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. Letná škola je úzko spojená s cieľmi projektu VEGA 2/0146/18 (Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou), na ktorom spolupracujeme s Archeologickým ústavom SAV v Nitre.

Témy záverečných prác na akademický rok 2018/2019

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 (Názvy tém sú pracovné, ich konečné znenie treba konzultovať so školiteľmi) Školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Pamiatky bohyne Nemesis v podunajských provinciách (kameňosochárske práce, architektúra)Školiteľ: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof.Militáriá v období mykénskej civilizácie (Atika a  Peloponéz)Grécka kolonizácia západného Čiernomoria na území dnešného Bulharska (na príklade vybraného mesta)Školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Terra sigillata z táborovej osady (vicus) v GerulateVýskyt zbraní na germánskych sídliskách z juhozápadného SlovenskaKovové ihlice ako súčasť dámskeho šperku – nálezy z neskoroantických hrobov v PanóniiŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikVerejné stavby v maloázijských rímskych mestách/kolóniách (vo vybranom regióne)Victoria na rímskych historických reliéfochDekorácia podlahy v rímskych synagógachŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.Stavby kruhového pôdorysu: možnosti interpretácieHistorické scény a grécke umenieHestiatoria v klasickom GréckuKymation v gréckej architektúreAbata a grécke náboženstvoJuhoitalská vázová produkcia – vybrané typy scénŠkoliteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.Rímske prístavy na strednom Dunaji (poloha a architektúra prístavov, doplnená o dostupné archeologické doklady)Školiteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Nálezy vedierkovitých príveskov v barbarikuChronológia a výskyt tzv. čiaš s macedónskymi štítmi („Macedonian Shield Bowls“)Liberalitas v rímskom oficiálnom umení (ikonografia a symbolika) -----------TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019(Názvy tém sú pracovné, ich konečné znenie treba konzultovať so školiteľmi)Školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Ikonografia keramických foriem na medovníky (crustuli) v podunajských provinciáchŠkoliteľ: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof.Meče v mykénskej civilizácii. Typologicko-chronologický vývoj a funkciaŠkoliteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Olovené amulety z PanónieŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikHudobné nástroje na etruských freskách/reliéfochMotív lode v etruskom umeníBusta cisára Hadriána zo zbierky Evanjelického lýcea v BratislaveSochárska výzdoba rímskych divadiel (v konkrétnom regióne a konkrétnom období)Zobrazenie a funkcia nádob na mozaikách z Piazza ArmerinaŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.„Kalos“ nápisy na gréckych vázachKultové lode v antikeAnthesteria v archeologických a písomných dokladochKohút v gréckom umeníŠkoliteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.Rímske lyžice v germánskych kniežacích hroboch tzv. Východnej skupinyŠkoliteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Tzv. melónový účes (datovanie a ikonografia)Doklady tesárskych a stolárskych nástrojov v dobe rímskejDextrarum iunctio v rímskom umení (ikonografia a symbolika)Drevené nádoby v barbariku