Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Prednáška "Gerulata vo svetle nových nálezov" v rámci cyklu FORUM TYRNAVIENSE

Vo štvrtok 12.4 o 9:30 privítame Igora Bazovského z Archeologického múzea SNM, ktorý sa príde podeliť o svoje skúsenosti z výskumov v Gerulate.Prednáška sa uskutoční v rámci cyklu FORUM TYRNAVIENSE 2018, organizovaného Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity. Cieľom tohto cyklu je priblížiť študentom i verejnosti aktuálne informácie z najrôznejších výskumov a sprostredkovať osobné stretnutie s odborníkmi v archeológii, architektúre, potápaní či rôznych technických disciplínach.Všetci ste srdečne vítaní!

Mimoriadne prednášky Eszter Sóos v rámci programu ERASMUS+

V rámci programu ERASMUS+ sa uskutočnia na Katedre klasickej archeológie prednášky Eszter Sóos (Katedra archeológie, Historický inštitút Univerzity v Pécsi).Prednášky sa uskutočnia v budove Trnavskej univerzity nasledovne:Pondelok 9.4.2018 od 14:00-16:00 v 4S1 - The Przeworsk culture of the Upper Tisza Region in the Roman Period I.+IIPiatok 13.4.2018 od 9:00 v 4S1 - The problem of the quad settlement area in Hungary in the light of new Excavations + The Sarmatian Barbaricum (burials, settlement material and Roman import) Aktualizácia detailov prednášok bude na Facebookovom profile Katedry klasickej archeológiePrednášky sú adresované študentom archeológie i záujemcom z radov verejnosti.

Dostupné knižné tituly - Marec 2018

Po revízii knižného fondu zverejňujeme zoznam publikácií dostupných v knižnici Katedry klasickej archeológie.V knižnici sa nachádzajú Série, Slovenské a české periodiká, Zahraničné periodiká, Monografie a ďalšie publikácie.Zoznamy budú priebežne aktualizované, na spracovanie čakajú ešte desiatky a desiatky kníh.. Otváracie hodiny knižnice pre LS 2017/2018:Pondelok                 11:00 - 14:00 (Daňová)Utorok                      podľa dohodyStreda                      podľa dohodyŠtvrtok                     9:30 - 11:30 a 12:00 - 14:30 (Kolon)Piatok                      11:30 - 14:30 (Kolon)Viac informácií: http://klasarch.truni.sk/kniznica

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA - občianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA- občianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva 2% alebo 3% z dane  Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% alebo 3% z Vašej dane z príjmu v roku 2017 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.Činnosť OZ je zameraná na:a) organizovanie vzdelávacích aktivít,b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,d) budovanie odbornej knižnice,e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami. AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE Z PRÍJMU?I. Ak si podávate daňové priznanie sami: 1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení: Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICAPrávna forma: Občianske združenieSídlo: Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaIČO: 379912132. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. II. Ak ste zamestnaní: 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo v príl.). 2. Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane (tlačivo v príl.).3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (výlučne na priložených tlačivách) do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2% alebo (3%) z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.V roku 2017 sme prispeli napríklad: študentom na exkurziu v Maďarsku; počas organizovania medzinárodnej konferencie v Trnave "Ancient Communities and their Elites"; na poštovné v rámci medziknižnej výmeny Katedry klasickej archeológie; pri organizovaní mimoriadnych prednášok v LS 2016/2017; na tradičné predvianočné stretnutie študentov a absolventov... Podporte nás a dokážeme ešte viac!