Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Letná škola archeológie pod vodou na chorvátskom Pašmane

V spolupráci s Katedrou archeológie Zadarskej univerzity a spoločnosťou ARS NAUTICA plánujeme aj v roku 2018 zorganizovať LETNÚ ŠKOLU ARCHEOLÓGIE POD VODOU pre našich študentov, študentov archeológie z iných univerzít, kolegov archeológov i potápačov zaujímajúcich sa o ochranu kultúrneho dedičstva.Chorvátsku stranu zastrešuje Prof. Irena Radić Rossi a Katarina Batur.   Cieľom akcie je zoznámiť sa s výskumom v optimálnych podmienkach (oproti slovenským vodám); osvojiť si, prípadne zlepšiť dokumentačné a výskumné metódy pod vodou a diskusia o ochrane pamiatok pod vodou a v jej blízkosti na Slovensku.Program minulého roka je k dispozícii tu. Aktuálny program pre rok 2018 bude známy v auguste a zohľadní skúsenosti a počet účastníkov.Termín: 1.-9.9.2018Lokalita: ostrov Pašman, ChorvátskoÚčastníci si zabezpečujú: vlastnú potápačskú výstroj, cestu, poistenie, stravu. Podmienkou je potápačský preukaz (min. OWD/P*, optimálne AOWD/P**).Na mieste je zabezpečené: fľaše, vzduch, ubytovanie, doprava na miesto výskumu. (o cene sa informujte na miroslava.danovaAtruni.sk)Deadline na prihlásenie a dodanie kópií preukazov je 22.7.2018.Kontakt: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. Letná škola je úzko spojená s cieľmi projektu VEGA 2/0146/18 (Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou), na ktorom spolupracujeme s Archeologickým ústavom SAV v Nitre.

Témy záverečných prác na akademický rok 2018/2019

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 (Názvy tém sú pracovné, ich konečné znenie treba konzultovať so školiteľmi) Školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Pamiatky bohyne Nemesis v podunajských provinciách (kameňosochárske práce, architektúra)Školiteľ: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof.Militáriá v období mykénskej civilizácie (Atika a  Peloponéz)Grécka kolonizácia západného Čiernomoria na území dnešného Bulharska (na príklade vybraného mesta)Školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Terra sigillata z táborovej osady (vicus) v GerulateVýskyt zbraní na germánskych sídliskách z juhozápadného SlovenskaKovové ihlice ako súčasť dámskeho šperku – nálezy z neskoroantických hrobov v PanóniiŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikVerejné stavby v maloázijských rímskych mestách/kolóniách (vo vybranom regióne)Victoria na rímskych historických reliéfochDekorácia podlahy v rímskych synagógachŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.Stavby kruhového pôdorysu: možnosti interpretácieHistorické scény a grécke umenieHestiatoria v klasickom GréckuKymation v gréckej architektúreAbata a grécke náboženstvoJuhoitalská vázová produkcia – vybrané typy scénŠkoliteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.Rímske prístavy na strednom Dunaji (poloha a architektúra prístavov, doplnená o dostupné archeologické doklady)Školiteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Nálezy vedierkovitých príveskov v barbarikuChronológia a výskyt tzv. čiaš s macedónskymi štítmi („Macedonian Shield Bowls“)Liberalitas v rímskom oficiálnom umení (ikonografia a symbolika) -----------TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019(Názvy tém sú pracovné, ich konečné znenie treba konzultovať so školiteľmi)Školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Ikonografia keramických foriem na medovníky (crustuli) v podunajských provinciáchŠkoliteľ: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof.Meče v mykénskej civilizácii. Typologicko-chronologický vývoj a funkciaŠkoliteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.Olovené amulety z PanónieŠkoliteľ: doc. Dr. phil. Erik HrnčiarikHudobné nástroje na etruských freskách/reliéfochMotív lode v etruskom umeníBusta cisára Hadriána zo zbierky Evanjelického lýcea v BratislaveSochárska výzdoba rímskych divadiel (v konkrétnom regióne a konkrétnom období)Zobrazenie a funkcia nádob na mozaikách z Piazza ArmerinaŠkoliteľ: Mgr. Lucia Nováková, PhD.„Kalos“ nápisy na gréckych vázachKultové lode v antikeAnthesteria v archeologických a písomných dokladochKohút v gréckom umeníŠkoliteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.Rímske lyžice v germánskych kniežacích hroboch tzv. Východnej skupinyŠkoliteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.Tzv. melónový účes (datovanie a ikonografia)Doklady tesárskych a stolárskych nástrojov v dobe rímskejDextrarum iunctio v rímskom umení (ikonografia a symbolika)Drevené nádoby v barbariku

Prednáška "Gerulata vo svetle nových nálezov" v rámci cyklu FORUM TYRNAVIENSE

Vo štvrtok 12.4 o 9:30 privítame Igora Bazovského z Archeologického múzea SNM, ktorý sa príde podeliť o svoje skúsenosti z výskumov v Gerulate.Prednáška sa uskutoční v rámci cyklu FORUM TYRNAVIENSE 2018, organizovaného Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity. Cieľom tohto cyklu je priblížiť študentom i verejnosti aktuálne informácie z najrôznejších výskumov a sprostredkovať osobné stretnutie s odborníkmi v archeológii, architektúre, potápaní či rôznych technických disciplínach.Všetci ste srdečne vítaní!

Mimoriadne prednášky Eszter Sóos v rámci programu ERASMUS+

V rámci programu ERASMUS+ sa uskutočnia na Katedre klasickej archeológie prednášky Eszter Sóos (Katedra archeológie, Historický inštitút Univerzity v Pécsi).Prednášky sa uskutočnia v budove Trnavskej univerzity nasledovne:Pondelok 9.4.2018 od 14:00-16:00 v 4S1 - The Przeworsk culture of the Upper Tisza Region in the Roman Period I.+IIPiatok 13.4.2018 od 9:00 v 4S1 - The problem of the quad settlement area in Hungary in the light of new Excavations + The Sarmatian Barbaricum (burials, settlement material and Roman import) Aktualizácia detailov prednášok bude na Facebookovom profile Katedry klasickej archeológiePrednášky sú adresované študentom archeológie i záujemcom z radov verejnosti.