Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Archeologický výskum Katedry klasickej archeológie - leto 2017

Počas celého júla 2017 prebieha v Trnave na Kalvárii archeologický výskum na ktorom majú naši študenti možnosť zdokonaliť sa v terénnych zručnostiach. Foto: Katedra klasickej archeológieInformácie o našich zážitkoch a aktualizáciu najdôležitejších nálezov nájdete na Facebookovej stránke katedry.Krátke správy o lokalite, výskume a nálezoch boli zverejnené v tlači, napr.:http://www.ta3.com/clanok/1108670/v-trnave-nasli-mladi-archeologovia-nevybuchnuty-minometny-granat.htmlhttp://www.trnavskyhlas.sk/c/21785-studenti-pocas-archeologickeho-vyskumu-vykopali-minometny-granat.htmhttps://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/435910-pustia-k-vyskumu-lazaretu-v-trnave-dobrovolnikov/

Letná škola archeológie - Pustý hrad nad Zvolenom

Milí študenti,naša katedra participuje na projekte medzinárodnej letnej školy vo Zvolene - Pustom hrade, ktorý organizuje Katedra archeológie UKF v Nitre.Pokiaľ máte záujem o účasť, po absolvovaní povinnej praxe na výskume našej katedry v Trnave, prihláste sa prostredníctvom formulára na stránke: https://sites.google.com/site/archeosummerschool/home Tam nájdete aj ďalšie potrebné informacie.

Úspešná obhajoba dizertačnej práce: Kvádske sídliská vo svetle výskytu terry sigillaty.

DNES náš doktorand Tomáš Kolon úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu "Kvádske sídliská vo svetle výskytu terry sigillaty (Príspevok k datovaniu nálezových kontextov)".Školiteľom práce bol doc. PhDr. V. Varsik, CSc. (Katedra klasickej archeológie, Trnavská Univerzita), oponentmi prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc. (Katedra klasickej archeológie, Trnavská Univerzita), prof. PhDr. E. Krekovič, CSc. (Katedra archeológie, Komenského univerzita) a PhDr. J. Rajtár, CSc. (Archeologický ústav SAV).K úspešnej obhajobe blahoželáme!(Foto. E. Hrnčiarik) 

Terénna prax študentov - LS 2016/2017

Terénna prax Katedry klasickej archeológie v LS 2016/2017 začína 3. júla 2017 Miesto výskumu: Trnava, Kalvária Pre získanie zápočtu je potrebné absolvovať 3 týždne (15 dní). Zápočet za prax je možné získať LEN na katedrovom výskume. Študenti, ktorí už nebudú mať zabezpečené ubytovanie majú možnosť bývať za zvýhodnenú cena na SD P. Pazmáňa na Rybníkovej ulici. K dispozícii je online dokument do ktorého sa treba vopred zapísať (link nájdete o.i. na KLASARCH)! Vedúcim výskumu je doc. Erik Hrnčiarik.

Zápis povinne voliteľných predmetov a  výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2017/2018

1. Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:PredzápisPrípravy predmetov: 05. 06. 2017 (od 8:00) — 07. 06. 2017 (do 7:59) (zverejnené pedagógom)Prihlasovanie sa na predmety: 07. 06. 2017 (od 8:00) — 12. 06. 2017 (do 7:59)(prístupné študentom)Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 12. 06. 2017 (od 8:00) — 15. 06. 2017 (do 7:59)(zverejnené pedagógom)Zverejnenie výsledkov predzápisu: 15. 06. 2017 (od 8:00) — 16. 06. 2017 (do 7:59)(prístupné študentom) ZápisPríprava predmetov: 16. 06. 2017 (od 8:00) — 20. 06. 2017 (do 7:59)(zverejnené pedagógom)Prihlasovanie sa na predmety: 20. 06. 2017 (od 8:00) — 26. 06. 2017 (do 7:59)(prístupné študentom)Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 26. 06. 2017 (od 8:00) — 29. 06. 2017 (do 7:59)(zverejnené pedagógom)Zverejnenie výsledkov: 29. 06. 2017 (od 8:00) — 30. 06. 2017 (do 7:59)(prístupné študentom) 2. Predzápis má informatívny charakter, v rámci ktorého sa zisťuje záujem študentov o PV a V predmety. Po ukončení predzápisu je nevyhnutné, aby si študent definitívne zvolil PV a V predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o predmety, na ktoré sa nezapísalo dostatočný počet študentov. Povinne voliteľné predmety a výberové predmety sa otvoria ak sa na ne zapíše minimálne 5 študentov. Predzápisu a zápisu sa zúčastňujú len študijné programy, ktoré majú PV a V predmety. 3. Študenti v dennej aj externej forme štúdiaposledného ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí budú pokračovať v štúdiu na FF TU si budú zapisovať povinne voliteľné a výberové predmety prostredníctvom webového rozhrania, nie v systéme MAIS, v predpokladanom čase od 5. 6. 2017-09. 06. 2017. Výber PV a V predmetov je pre študentov záväzný. Pozorne sledujte informácie na webovej stránke fakulty.     4. Povinné predmety do študijného plánu študentom zapíše študijné oddelenie.     5. Študijné programy na akademický rok 2017/2018 sú zverejnené na stránke fakulty- www.ff.truni.sk.       6.  Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál:https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.

Exkurzia Kréta 2017

Exkurzia určená pre študentov klasickej archeológie smerovala tento rok na ostrov Kréta. Navštívili lokality z rôznych období a rôzneho charakteru (pohrebiská, sídliská i múzeá). Navštívené lokality nájdete vyznačené na mape. Farby šipiek označujú vždy to, čo sme stihli za jeden deň :)Ak sme ako symbolický obrázok akcie použili na jeseň podobizeň itackého kráľa Odysea, nikdy by nás nenapadlo, že začiatok cesty bude jeho dobrodružstvá pripomínať. Do Chanie sme napokon odleteli o 2 dni neskôr (pokazilo sa lietadlo). Z pôvodného termínu 3.-10.5.2017 sme na Kréte pobudli o 2 noci menej (5.-10.5.2017).Detaily, zážitky a dojmy dostanú čestné miesto na zimnej Kapustnici. Nateraz ponúkame niekoľko fotografií. Autori fotografií: Erik Hrnčiarik, Miroslava Daňová