Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Dostupné knižné tituly - Marec 2018

Po revízii knižného fondu zverejňujeme zoznam publikácií dostupných v knižnici Katedry klasickej archeológie.V knižnici sa nachádzajú Série, Slovenské a české periodiká, Zahraničné periodiká, Monografie a ďalšie publikácie.Zoznamy budú priebežne aktualizované, na spracovanie čakajú ešte desiatky a desiatky kníh.. Otváracie hodiny knižnice pre LS 2017/2018:Pondelok                 11:00 - 14:00 (Daňová)Utorok                      podľa dohodyStreda                      podľa dohodyŠtvrtok                     9:30 - 11:30 a 12:00 - 14:30 (Kolon)Piatok                      11:30 - 14:30 (Kolon)Viac informácií: http://klasarch.truni.sk/kniznica

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA - občianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA- občianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva 2% alebo 3% z dane  Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% alebo 3% z Vašej dane z príjmu v roku 2017 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.Činnosť OZ je zameraná na:a) organizovanie vzdelávacích aktivít,b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,d) budovanie odbornej knižnice,e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami. AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE Z PRÍJMU?I. Ak si podávate daňové priznanie sami: 1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení: Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICAPrávna forma: Občianske združenieSídlo: Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaIČO: 379912132. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. II. Ak ste zamestnaní: 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo v príl.). 2. Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane (tlačivo v príl.).3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (výlučne na priložených tlačivách) do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2% alebo (3%) z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.V roku 2017 sme prispeli napríklad: študentom na exkurziu v Maďarsku; počas organizovania medzinárodnej konferencie v Trnave "Ancient Communities and their Elites"; na poštovné v rámci medziknižnej výmeny Katedry klasickej archeológie; pri organizovaní mimoriadnych prednášok v LS 2016/2017; na tradičné predvianočné stretnutie študentov a absolventov... Podporte nás a dokážeme ešte viac!

Otváracie hodiny knižnice Katedry klasickej archeológie v LS

Otváracie hodiny knižnice v LS 2017/2018 Pondelok                 11:00 - 14:00 (Daňová) Utorok                      podľa dohody Streda                      podľa dohody Štvrtok                     9:30 - 11:30 a 12:00 - 14:30 (Kolon) Piatok                      11:30 - 14:30 (Kolon)Knihovník / Zodpovedná osoba: Mgr. Tomáš Kolon, PhD. – tomas.kolon@truni.sk

Prednáška o archeológii pod vodou: Antikytera Shipwreck, location, survey and excavation

Dňa 22.marca 2018 o 14:00 sa na pôde Trnavskej univerzity uskutoční prednáška britského potápača Phila Shorta: Antikythera Shipwreck, location, survey and excavation. Antikytera, Greece.Vrak z Antikythéry a nálezy z výskumov v tejto lokalite patria medzi najznámejšie výskume podvodnej archeológie.  Phil Short sa výskumov zúčastnil a pomáhal pri ich realizácii.Prednáška bude v anglickom jazyku a je otvorená aj pre verejnosť.

FORUM TYRNAVIENSE 2018 predstavuje prvú prednášku "Proces rekonštrukcie stavieb z doby rímskej."

V rámci cyklu prednášok FORUM TYRNAVIENSE 2018 prijala pozvanie Jana Minaroviech Ratimorská, ktorá študentom predstaví akým spôsobom prebieha rekonštrukcia architektúry z doby rímskej. Zároveň bude prezentovať najovšie poznatky v tejto oblasti z výskumov na Bratislavskom hrade.Prednáška sa uskutoční 22.2. o 9.30 v aule 5A1.

FORUM TYRNAVIENSE

Katedra klasickej archaeológie pripravila pre študentov a záujemcov cyklus prednášok FORUM TYRNAVIENSE.Počas letného aj zimného semestra privíta odborníkov z profesií blízkych klasickej archeológii, ktorí prídu študentom Katedry klasickej archeológie sprostredkovať svoje skúsenosti a vedomosti. O prednáškach vás budeme informovať priebežne počas semestraPrednášky a diskusie sú primárne určené pre študentov, ale radi privítame aj záujemcov o problematiku z iných katedier alebo univerzít, alebo verejnosť!

Medzinárodná konferencia - Počítačová podpora v archeológii.

V dňoch 28-30.máj 2018 sa uskutoční už 17.ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii, ktorú organizuje Archeologický ústav AV ČR, Praha a Ústav archeologie a muzeologie Brno. Zaujímavé nie sú len okruhy tém, ale aj súťaž o najlepší študentský poster alebo odpustenie konferenčného poplatku pre študentov s príspevkom.Viac z pozvánky:Miesto konania: Konferenční středisko Luna, Kouty 77, Českomoravská vrchovina / https://www.hotelluna.czTémata konference, příspěvky a studentská soutěž1. „Velká data“ a poznávání minulosti. Vítáme příspěvky, které nás po teoretické, metodické i praktické stránce seznámí s užitím rozsáhlých databází při archeologickém výzkumu, zejména v souvislosti s výzkumem krajiny a osídlení. Uvítáme též obdobné příspěvky z příbuzných oborů (historie, historická geografie, environmentální vědy atd.).2. 3D počítačové metody v archeologii. Panel bude zaměřen na příspěvky týkající se analytického nebo vizuálního využití dat získaných pomocí 3D digitálních technologií. Uvítáme tak témata zaměřená nejen na technologické postupy pro trojrozměrnou dokumentaci či konzervaci archeologických objektů a metody tvorby počítačových 3D rekonstrukcí, ale i na možnosti prezentace těchto dat ve virtuálním prostředí.3. Dálkový průzkum, modelování a digitální analýza krajiny.4. Ostatní oblasti problematiky užití digitálních metod a moderních technologií v archeologii.Předpokládaná délka příspěvku je 15 min. Po každém příspěvku bude následovat 5 min diskuse.Na konferenci bude možno prezentovat postery. V rámci úterních přednáškových bloků bude před vlastní posterovou prezentací každému autorovi dán prostor jedné minuty pro shrnutí obsahu vlastního posteru.Během konference bude probíhat studentská soutěž o nejlepší příspěvek/poster. Vítěz (či vítězové) budou vyhlášeni v průběhu společenského večera a obdrží zajímavé ceny.Z konference bude vydán sborník abstraktů opatřený ISBN. Příspěvky přijímáme v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce.Předběžný programNeděle 27. 5.- možnost příjezdu pro účastníky konference ze vzdálenějších destinacíPondělí 28. 5.- 9.00 – 10.30 – registrace- 10.30 – 12.30 – 1. blok příspěvků- 12.30 – 13.30 – oběd- 13.30 – 15.50 – 2. blok příspěvků- 16.10 – 18.00 – 3. blok příspěvků- 18.30 – večeře- 19.30 – 20.30 – večerní přednáškaChris Green (University of Oxford)It’s complicated: mapping and understanding 2,500 years of English archaeologyLandscape and Identities: the Case of the English Landscape (EngLaId) was an ERC-funded project that ran from 2011 until 2016. It was based around the gathering and analysis of legacy data for all of England covering the period from the Middle Bronze Age (c.1500 BC) to the Domesday Book of AD 1086. That time period encompassed the middle and later Bronze Age, the Iron Age, the period of Roman occupation, and the early medieval period (including the migrations / invasions of Anglo-Saxons, Vikings, and finally the Normans). The projectinvolved the gathering of an immense amount of data (over 900,000 records of sites or findspots) from a large number of local, regional, and national repositories. The paper will discuss the data processing tasks and workflows developed to collate rationalise, and attempt to understand this material, including thoughts on Big Data in archaeology.Úterý 29. 5.- 9.00 – 10.50 – 4. blok příspěvků- 11.10 – 12.30 – 5. blok příspěvků- 12.30 – 13.30 – oběd- 13.30 – 16.00 – 6. blok příspěvků- 16.30 – 17.30 – prezentace posterů- 18.30 – společenský večerStředa 30. 5.- 9.00 – 14.00 – exkurze po okolí pod vedením Aleše Knápka (Muzeum Havlíčkův Brod) a Petra Hejhala (Univerzita Hradec Králové); doprava vlastními vozy – program exkurze bude upřesněnUbytováníKonference se bude odehrávat v areálu hotelu Luna (https://www.hotelluna.cz) poblíž Koutů u Ledče nad Sázavou. Jde o ideální prostředí v krásné přírodě s moderním konferenčním vybavením a komfortním ubytováním. Ubytování v hotelu stojí 599 Kč za osobu a noc. Ceny zahrnují bohatou bufetovou snídani, parkování a wifi. Alternativou je ubytování v chatkách se společným sociálním zařízením, které vychází na 295 Kč/noc. Chatky mají vlastní přímotop a je v nich k dispozici připojení na internet.Cena oběda byla předběžně stanovena na 140 Kč, cena večeře 110 Kč. Výběr bude možný mezi standardní a vegetariánskou variantou. Případné speciální požadavky uveďte do registračního formuláře (celiakie atd.).V hotelu jsou k dispozici další služby jako wellness centrum s krytým bazénem, whirlpool, tři druhy saun a masáže. Přístup do bazénu a wellness bude po dobu konání konference neomezený. Venku se nachází multifunkční kurty s možností večerního osvětlení, devítijamkové discgolfové hřiště kolem celého hotelového pozemku, rybník, travnaté hřiště, dvě ohniště.RegistraceRegistrace pomocí on-line formuláře: Klikni pro registraciRegistrační poplatek činí 700 Kč. Snížený registrační poplatek pro studenty činí 200 Kč. V případě aktivní účasti (příspěvek/poster) bude studentům registrační poplatek zcela odpuštěn. Poplatek kromě organizačních nákladů pokrývá drobné občerstvení v průběhu konference a úterní raut.Registrační poplatky zasílejte na účet 700700702/0800 (variabilní symbol: 549). Do poznámky uveďte své jméno a příjmení. Daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte při registraci. Zahraniční účastníci mohou poplatek uhradit na místě. Jiné výjimky nutno dojednat s pořadateli předem. Kto sa pridá? :)