Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasickej archeológie

Otváracie hodiny knižnice Katedry klasickej archeológie

Dobrý deň, Knižnica Katedry klasickej archeológie je Vám od začiatku semestra k dispozícii v nasledovných časoch:Pondelok                 13,30 - 14,30 (Kolon)Utorok                     9,00 - 12,00 a 13,00 - 14,30 (Dunajová)Streda                      9,00 - 12,00 a 13,00 - 14,30 (Dunajová)Štvrtok                     zatvorenéPiatok                      zatvorené Odborná knižnica Katedry klasickej archeológie slúži na prezenčné štúdium dostupných monografií, periodík, časopisov, audio či video záznamov na CD a DVD nosičoch.Knihovník: Mgr. Františka DunajováZodpovedná osoba: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.  

Letná škola archológie pod vodou v Chorvátsku

Na chorvátskom ostrove Pašman sa od 2.do 9. septembra 2007 uskutočnila Letná škola podvodnej  archeológie. Nadviazala na minuloročný workshop a vznikla aj vďaka medzinárodnej iniciatíve Katedry klasickej archeológie FF TU v Trnave. Okrem slovenských študentov pod vedením Dr. M. Daňovej sa na nej zúčastnili aj kolegovia zo Slovenska, Slovinska, Nemecka a Albánska. Viac sa dozviete na: http://ff.truni.sk/aktuality/letna-skola-archeologie-pod-vodou-v-chorvatsku

Národný štipendijný program

Milí kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

Slovak

Archeologický výskum Katedry klasickej archeológie - leto 2017

Počas celého júla 2017 prebieha v Trnave na Kalvárii archeologický výskum na ktorom majú naši študenti možnosť zdokonaliť sa v terénnych zručnostiach. Foto: Katedra klasickej archeológieInformácie o našich zážitkoch a aktualizáciu najdôležitejších nálezov nájdete na Facebookovej stránke katedry.Krátke správy o lokalite, výskume a nálezoch boli zverejnené v tlači, napr.:http://www.ta3.com/clanok/1108670/v-trnave-nasli-mladi-archeologovia-nevybuchnuty-minometny-granat.htmlhttp://www.trnavskyhlas.sk/c/21785-studenti-pocas-archeologickeho-vyskumu-vykopali-minometny-granat.htmhttps://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/435910-pustia-k-vyskumu-lazaretu-v-trnave-dobrovolnikov/

Letná škola archeológie - Pustý hrad nad Zvolenom

Milí študenti,naša katedra participuje na projekte medzinárodnej letnej školy vo Zvolene - Pustom hrade, ktorý organizuje Katedra archeológie UKF v Nitre.Pokiaľ máte záujem o účasť, po absolvovaní povinnej praxe na výskume našej katedry v Trnave, prihláste sa prostredníctvom formulára na stránke: https://sites.google.com/site/archeosummerschool/home Tam nájdete aj ďalšie potrebné informacie.

Úspešná obhajoba dizertačnej práce: Kvádske sídliská vo svetle výskytu terry sigillaty.

DNES náš doktorand Tomáš Kolon úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu "Kvádske sídliská vo svetle výskytu terry sigillaty (Príspevok k datovaniu nálezových kontextov)".Školiteľom práce bol doc. PhDr. V. Varsik, CSc. (Katedra klasickej archeológie, Trnavská Univerzita), oponentmi prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc. (Katedra klasickej archeológie, Trnavská Univerzita), prof. PhDr. E. Krekovič, CSc. (Katedra archeológie, Komenského univerzita) a PhDr. J. Rajtár, CSc. (Archeologický ústav SAV).K úspešnej obhajobe blahoželáme!(Foto. E. Hrnčiarik) 

Terénna prax študentov - LS 2016/2017

Terénna prax Katedry klasickej archeológie v LS 2016/2017 začína 3. júla 2017 Miesto výskumu: Trnava, Kalvária Pre získanie zápočtu je potrebné absolvovať 3 týždne (15 dní). Zápočet za prax je možné získať LEN na katedrovom výskume. Študenti, ktorí už nebudú mať zabezpečené ubytovanie majú možnosť bývať za zvýhodnenú cena na SD P. Pazmáňa na Rybníkovej ulici. K dispozícii je online dokument do ktorého sa treba vopred zapísať (link nájdete o.i. na KLASARCH)! Vedúcim výskumu je doc. Erik Hrnčiarik.