Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

FORUM TYRNAVIENSE 2018 - mimoriadne prednášky z archeológie pre študentov i verejnosť.

Katedra klasickej archeológie pozýva študentov aj verejnosť na sériu prednášok FORUMY TYRNAVIENSE 2018.

PROGRAM PODUJATIA:
Október
17.10. o 17:00 v 1A1             Pierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)
The Military Inscriptions of Philip V.

November
7.11. o 17:00 v 1A1              Pierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko) 
The Macedonian Army after Alexander the Great

8.11. o 9:00 v 4P1     Boris Stoklas (Univerzita Hradec Králové, Česká republika)
Rímska numizmatika. Prehľad a špecifiká v mincovníctve Rimanov

14.11. o 17:00 v 1A1         René Masaryk & Jana Stehlíková (ZAPA, Slovinsko)
EMONA - rímske mesto. Najnovšie výskumy emonských nekropol

29.11. o 9:30 v 4P1   Vladimír Turčan (SNM - Archeologické múzeum, Slovensko) 
Stupava - rímska stanica pri Jantárovej ceste

December
6.12. o 9:00 v 4P1      Matúš Sládok (Krajský pamiatkový úrad TT, Slovensko) 
Ochrana archeologického dedičstva


Prednášky v anglickom jazyku nebudú prekladané.
Podujatie podporilo MESTO TRNAVA, Slovenská Archeologická Spoločnosť pri SAV a PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA.

 

FORUMY TYRNAVIENSE