Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Forum Tyrnaviense - prednášky pre verejnosť aj študentov

Katedra klasickej archeológie organizuje aj v letnom semestri 2018/19 cyklus prednášok FORUM TYRANVIENSE, ktorý je prístupný študentom aj verejnosti.

PROGRAM:
Február
Zuzana Chovanec (Fullbright Scholar, USA)
21.2. o 9:30 v 4S1 - From poppies in the field to slumberous dreams: Investigating the history of the opium poppy in Central Europe and beyond.
(Od makovic na poli po blúznive sny: Výskum historie siateho maku v Centrálnej Europe a širšom okolí)
Veronika Dubcová (Ústav orientalistiky SAV, SK)
26.2. o 16:30 v 1A1 - Verili starovekí Minojčania a Egypťania v podobné božstvá?

Marec
Pierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko) 
19.3. o 16:30 v 1A1 - Celtic invasion of Macedon (Keltská invázia do Macedónie)

Irena Radič Rossi (Professor at the Department of Archaeology, University of Zadar, HR)  - archeológia pod vodou
26.3. o 16:30 v 1A1 - The Shipwreck of Gnalić - Mirror of Renaissance World (Vrak lode pri ostrove Gnalić - zrkadlo renesančného sveta)
28.3. o 10:00 v 4S1  - Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring (Archeológia stavania lodí a moreplavby na Jadrane)
(Prednášky podporila Croatian Science Foundation)

Apríl
Marek Kramár (nezávislý bádateľ, SK) 
3.4. o 17:00 v 1A1  -  Athény a diadochovia. Athénske čestné dekréty pre kráľovských funkcionárov.
Soňa Holičková
(MMB – Reštaurátorské oddelenie/VŠVU - Katedra reštaurovania)
4.4. o 10:00 v 4S1    Základné princípy konzervácie archeologických materiálov. Teória a prax.
Juraj Poláček (nezávislý bádateľ, SK)
9.4. o 17:30 v 1A1  -  Perzské dobytie Jeruzalema v roku 614. Pokus o porozumenie katastrofy v súdobých dielach.
Alain Bresson (Professor at the Department of Classics, University of Chicago)
29.4. o 15:00 v 3P1  -   The denarius in Greece: Roman rule and Greek accommodation. (Denarius v Grécku: Rímske pravidlá a grécke "prevedenie")

Prednášky v anglickom jazyku (Chovanec, Juhel, Radić Rossi, Bresson) nebudú rušené prekladom do slovenčiny.

Viac informácií nájdete na Facebooku katedry.

TrUni