Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Harmonogram - obhajoby bakalárskych a diplomových prác, štátne bakalárske a magisterské skúšky 2020

Zdroj: 
Katedra histórie