Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry histórie

Medzinárodné vedecké sympózium pod vedením doc. Miloša Mareka s názvom "Hostia a cudzinci na Slovensku a v Uhorskom kráľovstve. Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývoja"

V rámci práve prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky sa zajtra, t.j. v stredu 11. novembra 2020 v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod. uskutoční medzinárodné vedecké sympózium pod vedením doc. Miloša Mareka s názvom "Hostia a cudzinci na Slovensku a v Uhorskom kráľovstve. Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývoja". Zjednocujúcou témou sympózia je fenomén prisťahovalectva vo všeobecnosti, ale i konkrétne prejavujúci sa v rôznych podobách a spôsoboch migrácie ľudí, ale i v osudoch a živote prisťahovalcov, hostí, kolonistov v novej vlasti alebo na novom území.    

Cyklus prednášok v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2020.

Katedra histórie FF TU Vás aj tento rok srdečne pozýva na cyklus prednášok v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2020. Miesto konania: rovnomenná skupina v programe Microsoft Teams Termín: každú stredu v mesiaci november 2020, v čase 11:10 - 12:40 hod.;konkrétne dátumy: 4. novembra, 11. novembra, 18. novembra, 25. novembra, Organizátor: Katedra histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Partnerská inštitúcia: Ústav pamäti národa Názov cyklu: Vybrané osobnosti slovenských dejín 20. storočia Témy prednášok a prednášajúci:4. novembra: GUSTÁV HUSÁK so zameraním na proces s tzv. buržoáznymi nacionalistami; B. Kinčok;11. novembra: Štefan B. ROMAN a slovenský politický exil; B. Katrebová Blehová;18. novembra: Ján LANGOŠ ...a pôsobenie v disente; P. Dubovský;25. novembra: Alexander DUBČEK, rok 1968, normalizácia a pád komunistického režimu; P. Jašek; Okrem toho Vás tiež pozývame na odbornú prednášku PhDr. Juraja Červenka pod názvom Rakúsko-uhorskí vojenskí letci z územia Slovenska v rokoch 1914-1918. Prednáška  sa uskutoční online formou v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2020, dňa 9. 11. 2020 o 13.00 hod., Trnava.V rakúsko-uhorských c. a k. leteckých oddieloch slúžili počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918) desiatky letcov z územia dnešného Slovenska. Mnohí sa výrazne zapísali do histórie leteckej vojny. Patrili medzi ostrieľaných stíhačov, tzv. letecké esá, veliteľov úspešných leteckých jednotiek či skutočných priekopníkov aviatiky. Bombardovali nepriateľské ciele, podporovali vojakov na zemi, na starosti mali prieskum územia za frontovou líniou a na letiská sa vracali s mnohými cennými informáciami i fotografiami. Misie plnili nad haličskými pláňami, hlbokými karpatskými lesmi, alpskými štítmi a údoliami, skalnatou krajinou Balkánu i priezračnou hladinou Jadranského mora. Cieľom prednášky je priblížiť nielen osudy tých najvýznamnejších zo "slovenských" letcov vo vzdušných silách habsburskej monarchie, no i rakúsko-uhorské letectvo, jeho štruktúru, poľné letiská, lietadlá či výzbroj.

Pozvánka na vedeckú konferenciu "Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku"

Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Vás srdečne pozýva na vedeckú konferenciu "Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku" dňa 29. apríla 2019 od 9:00 hod. v Aule 5A1 (na 5. poschodí) Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Program konferencie