Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kolokvium: Obraz človeka v sociálnych vedách

Katedra etiky a morálnej filozfie Vás srdečne pozýva na medzinárodné kolokvium: Obraz človeka v sociálnych vedách.

Plagát