Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Konečné výsledky z prijímacieho konania Psychológia (Bc.)

Zdroj: 
Študijné oddelenie FF

Konečné výsledky z prijímacieho konania Psychológia (Bc.):

Denné štúdium

Externé štúdium

Zápis na štúdium sa bude konať 3. 7. 2017.