Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry psychológie

Harmonogram Bc. a Mgr. obhajob a štátnych skúšok (opravné termíny) + webový odkaz

Štátne skúšky v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť na verejnej časti obhajob sa môžu pripojiť prostredníctvom odkazov nižšie. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni.Harmonogram pre Mgr. stupeňPripojenie sa do virtuálnej miestnosti - ŠS Mgr. Harmonogram pre Bc. stupeňPripojenie sa do virtuálnej miestnosti - ŠS Bc. Dôležité informácie pre študentov:Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači. 

Harmonogram Mgr. ŠS a Bc. obhajob 2021 - náhradný a opravný termín

Štátne skúšky v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť na verejnej časti obhajob sa môžu pripojiť prostredníctvom odkazov nižšie. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni. Harmonogram štátnych skúšok Mgr.Pripojenie sa do virtuálnej miestnosti - ŠS Mgr. Harmonogram štátnych skúšok Bc.Pripojenie sa do virtuálnej miestnosti - ŠS Bc. Dôležité informácie pre študentov:Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači.   Posledná aktualizácia: 8.6.2021 13:10

Informácie a harmonogram k obhajobám Bc. prác - psychológia externé 2021

Obhajoby Bc. prác v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť na verejnej časti obhajob sa môžu pripojiť prostredníctvom odkazov nižšie. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni. Komisia 1 - vedúci komisie prof. Mgr. Peter Halama, PhD.Komisia 2 - vedúci komisie doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. Na tomto odkaze nájdete Harmonogram obhajob bakalárskych prác (externá forma) pre AR 2020/2021.  Dôležité informácie pre študentov psychológie, 4. Bc. externá forma:Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači. Posledná aktualizácia: 15.5.2021 7:20

Informácie a harmonogram k obhajobám Bc. prác - psychológia denné 2021

 Obhajoby Bc. prác v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť na verejnej časti obhajob sa môžu pripojiť prostredníctvom odkazov nižšie. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni. Komisia 1 - vedúci komisie prof. Mgr. Peter Halama, PhD.Komisia 2 - vedúci komisie doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. Na tomto odkaze nájdete Harmonogram obhajob bakalárskych prác (denná forma) pre AR 2020/2021.  Dôležité informácie pre študentov psychológie, 3. Bc. denná forma:Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači. Posledná aktualizácia: 11.5.2021 20:25

Informácie a harmonogram k magisterským štátnym skúškam a obhajobám DP - psychológia 2021

 Štátne skúšky v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť sa na verejnej časti skúšok sa môžu pripojiť prostredníctvom tohto odkazu. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni.Na tomto odkaze nájdete Harmonogram magisterských štátnych skúšok a obhajob diplomových prác pre AR 2020/2021.  Dôležité informácie pre študentov 2. Mgr. psychológia:Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači.   Posledná aktualizácia: 8.5.2021 9:20

2. ročník študentskej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Societas & Humanitas II

Dňa 18. novembra 2020 o 14: 00 hod. sa uskutoční druhý ročník študentskej interdisciplinárnej konferencie Societas & Humanitas II., na ktorej participuje Katedra politológie, psychológie a sociológie.
Konferencia sa bude konať online, vo virtuálnej miestnosti 3S3, v systéme Microsoft Teams.

Z konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník.

Tešíme sa na Vašu účasť!