Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Medzinárodné sympózium SandrArt

Zdroj: 
Katedra dejín a teórie umenia

Pozvánka na 2. ročník medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt.