Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry dejín a teórie umenia

Pozvánka na prednášku Jaroslavy Vydrovej

Srdečne vás pozývame na prednášku Jaroslavy Vydrovej, ktorá pracuje na Filozofickom ústave SAV a je šéfredaktorkou časopisu Ostium. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční 12. 11. o 17:00 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).

Prednáška o súdnom znalectve výtvarných diel

Katedra dejín a teórie umenia pozýva všetkých záujemcov na prednášku historika umenia a súdneho znalca výtvarného umenia Mgr. Martina Šugára, PhD., na tému "Znalecké posudzovanie diel výtvarného umenia". Prednáška sa bude zaoberať miestom znalectva v dejinách umenia, bude popisovať prax v súdnom znalectve a napokon bude priestor aj pre diskusiu. Prednáška sa uskutoční 6. apríla o 10:30 na 5. poschodí Filozofickej fakulty TU. Všetci záujemcovia sú srdečne pozvaní!