Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry dejín a teórie umenia

Štátna skúška bakalárskeho stupňa a obhajoby bakalárskych prác (verejne prístupný link)

Štátna skúška bakalárskeho stupňa a obhajoby bakalárskych prác sa na našej Katedre dejín a teórie umenia konajú 8. - 10. júna 2020. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie formou online prenosu v rámci platformy Microsoft Teams. Študenti sú rozdelení do troch dní podľa priloženého časového harmonogramu.Prostredníctvom nasledovných linkov je možné sa verejnej štátnej skúšky a obhajob diplomových prác zúčastniť.8.6.2020 - verejne prístupný link9.6.2020 - verejne prístupný link10.6.2020 - verejne prístupný linkČasový harmonogram

Štátna skúška magisterského stupňa (verejne prístupný link)

Štátna skúška magisterského stupňa a obhajoby diplomových sa na našej Katedre dejín a teórie umenia konajú dňa 26. a 28. mája 2020.Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie formou online prenosu v rámci platformy Microsoft Teams.Študenti sú rozdelení do dvoch skupín podľa priloženého časového harmonogramu.Prostredníctvom nasledovných linkov je možné sa verejnej štátnej skúšky a obhajob diplomových prác zúčastniť.I. komisia:26.5.2020 - verejne prístupný link28.5.2020 - verejne prístupný linkII. komisia:26.5.2020 - verejne prístupný link28.5.2020 - verejne prístupný linkPrílohy:Harmonogram štátnej skúšky a obhajob diplomových prác - komisia I.Harmonogram štátnej skúšky a obhajob diplomových prác - komisia II.

Pozvánka na prednášku "Trnava právom mestská pamiatková rezervácia"

Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Vás srdečne pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu U KNOW ART s názvom "Trnava právom mestská pamiatková rezervácia". Uskutoční sa dňa 9. mája 2019 o 16:30 hod. v miestnosti 4P1 na FF TU. Prednáša Ing. arch. Milan Horák, dlhoročný hlavný architekt mesta Trnava.