Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry dejín a teórie umenia

Pozvánka na prednášku "Trnava právom mestská pamiatková rezervácia"

Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Vás srdečne pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu U KNOW ART s názvom "Trnava právom mestská pamiatková rezervácia". Uskutoční sa dňa 9. mája 2019 o 16:30 hod. v miestnosti 4P1 na FF TU. Prednáša Ing. arch. Milan Horák, dlhoročný hlavný architekt mesta Trnava.

Exkurzia 2019

Exkurzia kunsthistorikov do zahraničia 2019 Maďarsko, Slovinsko 29. apríl – 4. máj1. deň: Trnava–Fertórákos–Sopron–Sopronhorpács–Kőszeg–Szombathely2. deň: Ják–Égervár–Domanjševci–Selo–Bogojina–Lendava3. deň: Dornava–Ptuj–Ptujska Gora–Žiče–Celje–Šempeter4. deň: Ljubljana5. deň: Črna Vas–Stična–Muljava–Predjama–Hrastovlje–Koper–Piran6. deň: Lipica–Štanjel–Branik–Škofja Loka–Bled–TrnavaPredpokladaná cena je 300 eur na osobu. V tejto sume je zahrnutá doprava, ubytovanie s raňajkami a vstupy do pamiatok. Odchod je plánovaný 29. apríla o 8:00 zo Železničnej stanice v Trnave. V prípade záujmu sa prosím záväzne prihláste na kobeticadrian@gmail.com. Všetkých záujemcov o umenie a pamiatky srdečne pozývame!