Skočiť na hlavný obsah

Vážené kolegyne a kolegovia,

Dávame do pozornosti tri udalosti z novembrového podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku (8. - 14. novembra 2021) organizované našou katedrou:

Mgr. Veronika Keresztes, PhD.:

Krajinský archív Maďarského národného archívu v Budapešti - fondy, archívne pomôcky, e-archív a online databázy prednáška 10.11.2021 o 11.00, online, MS Teams Odborná prednáška, zameraná na fondy, archívne pomôcky, e-archív a online databázy v Krajinskom archíve Maďarského národného archívu v Budapešti. Link na on-line prednášku: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fdl%2…


PhDr. Július Vavák, PhD.:
Nobiles viri. Veľkomoravské elity v archeológii prednáška 12.11. 2021 o 11.00,  online, MS Teams. Odborná prednáška. Link na on-line prednášku:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2F…

 

Mgr. Michal Franko, PhD.:

Novoveké dejiny Trnavy prednáška 19.11.2021 o 14:30, FF TU, aula 1A1 na Hornopotočnej 23, Trnava. Popularizačná prednáška o novovekých dejinách Trnavy, určená širokej verejnosti.

 

Linky k online prenosom zverejníme priebežne.