Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedecko - výskumné aktivity katedry etiky

Katedra, pokiaľ ide o vedecko-výskumnú oblasť, sa usiluje o rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť realizovanú v domácom i zahraničnom prostredí. Snažíme sa aj našich študentov inšpirovať k medzinárodnej spolupráci, ktorá je pre činnosť vedca nevyhnutnosťou. Spolupracujeme aj s inými univerzitami a vedeckými pracoviskami. Neustále sa snažíme rozširovať svoje kontakty a pôsobenie. Výsledky našej práce sú premietnuté v článkoch, zborníkoch, elektronických i printových publikáciách. Katedra sa zároveň snaží o nepretržitú grantovú činnosť a naši členovia každý rok prichádzajú so zaujímavými projektami a nápadmi. Výsledky a informácie o našej vedecko-výskumnej činnosti si môžete prezrieť v nasledujúcich odkazoch: 

 

             - Publikácie členov katedry

             - Výskumné projekty a granty katedry

             - Acta Moralia Tyrnaviensia