Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zo života katedry

Pozývame na prednášku doc. Yevheniya Haydanku, ktorý je na našom pracovisku na výskumnom pobyte. Docent Yevheniy Haydanka pôsobí na Katedre politických vied a verejnej správy na Užhorodskej štátnej univerzite. Vo svojej prednáške sa zameria na zásadné momenty vo vývoji politického systému na Ukrajine.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 14.12. v 5S1 od 11:15.