Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zloženie Katedry politológie

 

Vedúci katedry:

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

Tajomník katedry:

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

 

Profesori:

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

prof. Vasyľ Marčuk, DrSc.

Docenti:

doc. Jevhenij Hajdanka, PhD.

Odborní asistenti:

PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

 

Prednášajúci z iných pracovísk a externí vyučujúci:

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA

PhDr. Eduard Jambor, PhD., LL.M.

Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Mgr. Patrik Herman