Skočiť na hlavný obsah

Mesto Trnava

Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave

Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava

 vás pozývajú na verejnú prednášku v rámci DEKD 2017:

  

Archeologické výskumy a objavy na území mesta Trnavy

 prezentácia pod hviezdami

 

Streda 6. 9. 2017 o 19.00 

Univerzitnom parčíku v Trnave. 

Prednášajú:

Ing. arch. Milan Horák, Doc. Erik Hrnčiarik a Dr. Branislav Lesák