Skočiť na hlavný obsah

Filozofická fakulta TU uskutočňuje doktorandské štúdium v študijných programoch:

  • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

  • Klasická archeológia

  • Slovenské dejiny

  • Filozofia

  • Teória a metodológia sociológie

  • Psychológia
 
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v rovnocennej dennej alebo externej forme. Dennú formu štúdia charakterizuje najmä pravidelná prítomnosť doktoranda na fakulte a na jej vedeckom živote, pedagogická činnosť, konzultácie so školiteľom a systematická publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium, konzultácie so školiteľom a systematická publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme sú tri roky a v externej forme štyri roky.

 

Študijná referentka pre doktorandské štúdium
Mgr. Monika Šturdíková, tel.č. +421 33/5939 387, e-mail: monika.sturdikova [at] truni.sk