Skočiť na hlavný obsah

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je od roku 2013 aktívne zapojená do programu CEEPUS - Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá.

Vstup do programu CEEPUS v roku 2013 iniciovala doc. Dr. Theol. Alžbeta Dufferová, PhD. z Katedry etiky a morálnej filozofie FFTU v Trnave a na jej prácu nadviazala Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. V súčasnosti prebieha spolupráca s univerzitami v rámci dvoch sietí: CIII-HR-1107-00-2021 Philosophy and Interdisciplinarity a CIII-PL-0702-00-2021 Ethics and Politics in the European Context. Zoznam univerzít sa nachádza tu: http://ff.truni.sk/ceepus.

Program je určený študentom a pedagógom FFTU všetkých vedných odborov. Ide o študijné, výskumné, prednáškové výmenné interdisciplinárne zamerané pobyty, organizáciu medzinárodných letných škôl, intenzívnych kurzov a podobne. Všetci záujemcovia sú vítaní a pozvaní k osobnému rozhovoru s hlavným koordinátorom CEEPUS, ktorý rád poradí a vysvetlí možnosti, ktoré CEEPUS ponúka.

Kontakty:
Hlavný koordinátor sietí pre program CEEPUS
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Katedra filozofie FFTU v Trnave
jaroslava.vydrova [at] truni.sk

Dôležité linky:
Čo je program CEEPUS link: https://ceepus.saia.sk/sk/main/co-je-program-ceepus)
Info o možnostiach mobilít link: https://ceepus.saia.sk/sk/main/stipendia-na-mobility/
Návod na vypĺňanie prihlášky link: https://ceepus.saia.sk/sk/main/stipendia-na-mobility/vyplnanie-elektronickej-prihlasky
Uzávierky na podávanie prihlášok link: https://ceepus.saia.sk/sk/main/stipendia-na-mobility/uzavierky-na-podavanie-prihlasok
Informačná brožúra CEEPUS link: https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus
CEEPUS – network Ethics and Politics in the European Context link: https://ethicsandpolitics.eu/exchange/