Skočiť na hlavný obsah

Projekt INTERREG-START

Svetlo sveta uzrie nový vzdelávací modul zameraný na podporu prenositeľných pracovných kompetencií pre trh práce

Nakoľko sa nároky na zamestnancov v závislosti na rôznych spoločenských faktoroch menia, bude aj neskôr dochádzať k pravidelným revíziám trhu práce, aby bol modul dlhodobo efektívny a zodpovedal vždy aktuálnym požiadavkám.

Fungovanie kurzu bude najskôr pilotne overené študentami z katedier sociológie partnerských univerzít. Oni budú pre tvorcov programu dôležitým zdrojom spätnej väzby, na ktorej základe dôjde k potrebným úpravám, aby mohol byť v letnom semestri roku 2023 naplno spustený.

Výuka bude prebiehať v online prostredí. Záujemci sa môžu tešiť na stretnutia s ľuďmi z praxe z oblasti riadenia ľudských zdrojov, projektového manažmentu, ekonómie, sociológie a iných, ktorí s nimi budú zdieľať svoje skúsenosti. Ponuka predmetov sa bude odvíjať od výsledných zistení aktuálnych prenositeľných pracovných kompetencií. Ide najmä o podnikavosť, komunikáciu, schopnosť tímovej spolupráce, time managementu, projektového manažmentu a práce s online nástrojmi. Tieto kompetencie začínajú byť kľúčové a uvedomujú si to aj zamestnávatelia. Pri výbere nových zamestnancov je pre nich dôležitejšie, že človek má za sebou skúsenosť s funkčnou tímovou spoluprácou, je schopný reagovať v kritických situáciách, funguje v rámci time managementu a má dobre nastavenú komunikáciu, a to je práve vstupná brána pre absolventov.

Využitie prostredia internetu má svoje opodstatnenie. Online komunikácia umožní medzinárodnú spoluprácu s českou univerzitou, študenti nebudú limitovaní časom a priestorom, podľa vlastných možností si budú riadiť samoštúdium a ako diskusná platforma poslúži napríklad Moodle. Študenti určite privítajú aj prístup k záznamom z workshopov a ďalšie interaktívne pomôcky.

Teória bude účastníkom modulu poskytnutá v limitovanej podobe, ktorú sa každý pokúsi uchopiť vlastným spôsobom. Odborný základ by mal totiž poslúžiť k tomu, aby boli študenti schopní vyriešiť rôznorodú škálu problémov, ktoré by mohli v pracovnom kolektíve nastať. Týmto spôsobom bude celý kurz aj zakončený: účastníci budú postavení pred konkrétnu problematickú situáciu a navrhnú jej riešenie. Každý zo študentov zloží praktickú skúšku, pričom nikdy nebude len jedno správne riešenie. Bude dôležité, aby zachovali pracovnú etiku, zároveň aby si vedeli svoj postup obhájiť. Cieľom nie je, prinútiť študujúcich zapamätať si čo najviac odborných termínov, ale naučiť ich schopnosti argumentácie, zodpovednosti za vlastné konanie a zvýšiť ich profesijné sebavedomie.