Skočiť na hlavný obsah

Filozofická fakulta TU v Trnave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štyroch miest v rámci programu BIP na tému: Conservation and Restoration of Architectural Heritage (1. - 11. júl 2024), ktorý bude realizovaný na Instituto Politécnico de Tomar. 

Doklady potrebné k výberovému koniu:
1. Prihláška (Formulár)
2. Údaje o študentovi (Formulár)
3. Krátky motivačný list.

Vyplnené dokumenty je potrebné doručiť do 28.03.2024 elektronicky na adresu: iveta.caplova [at] truni.sk, alebo písomne označené v obálke BIB: ERASMUS+ - výberové konanie na dekanát FF TU pani Čaplovej.

Uchádzači budú vybratí odbornou komisiou, na základe zaslaných podkladov. Účasť na výberovom konaní nie je nutná.