Skočiť na hlavný obsah
Zdroj

Dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave udeľuje dňa

 9. marca  2018 od 12.00 hod. 

dekanské voľno

 študentom

Filozofickej fakulty

 TU v Trnave

 

 

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.  v.r.

dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave