Skočiť na hlavný obsah
Zdroj

Dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave udeľuje dňa

9. marca 2020 od 12.00 hod.

dekanské voľno

študentom

Filozofickej fakulty TU v Trnave

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave