Skočiť na hlavný obsah
Zdroj

Dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
udeľuje študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
v piatok 30. októbra 2020

 

dekanské voľno

 

pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

 

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan Filozofickej fakulty TU