Skočiť na hlavný obsah

Dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

udeľuje študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

v utorok 2. novembra 2021
pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

dekanské voľno.

 


V dňoch 3. – 5. novembra 2021
bude prebiehať výučba na Filozofickej fakulte TU iba dištančnou formou.

 


doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan Filozofickej fakulty TU