Skočiť na hlavný obsah

4. Doktorandský deň Filozofickej fakulty TU
12. február 2014 · 8:30 · Miestnosť 3P1


I. Blok · 8:30 – 11:30
Systematická filozofia
Lukáš Procháska · 8:40 – 9:00
Peter Cibira · 9:00 – 9:20

Etika a morálna filozofia
Igor Strýček · 9:20 – 9:40
Kristián Bozay · 9:40 – 10:00

Psychológia
Mária Podmajerská · 10: 00 – 10:20

Dejiny a teória umenia a architektúry
Richard E. Pročka · 10:20 – 10:40
Peter Megyeši · 10:40 – 11:00

Prestávka na obed · 11:00 – 12:30


II. Blok · 12:30 – 15:00

Klasická archeológia
Tomáš Kolon · 12:30 – 12:50
Tomáš Petráško · 12:50 – 13:10

Slovenské dejiny
Dana Stoklasová · 13:10 – 13:30
Adrián Lančarič · 13:30 – 13:50
Jana Bauerová · 13:50 – 14:10
Tomáš Hrubý · 14:10 – 14:30

Diskusia a záver · 14:30 – 15:00