Skočiť na hlavný obsah

6. Doktorandský deň Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 2016
9. marec 2016 · 9:00 · Miestnosť 3P1


Program
Otvorenie · 9:00 – 9:10
Lenka Meravá · 9:10 – 9:30
Juraj Dragašek · 9:30 – 9:50
Roman Gorelka · 9:50 – 10:10
Veronika Uhrinová · 10:10 – 10:30
Michal Kohút · 10:30 – 10:50
Júlia Kotrusová · 10:50 – 11:10
Michaela Boďová · 11:10 – 11:30
Mária Kováčiková · 11:30 – 11:50
Diskusia a záver · 11:50 – 12:20


Témy

Lenka Meravá: Fenomén šťastia, lásky a dobra v poňatí buddhizmu a A. Schopenhauera. Pokus o komparáciu
Juraj Dragašek: Spor Luthera s Erazmom v kontexte Husovho diela
Roman Gorelka: Úloha emócií
Veronika Uhrinová: Vzťahová väzba u mladých dospelých s podozrením na syndróm zavrhnutého rodiča
Michal Kohút: Koncept odlišného fungovania položky ako spôsob zisťovania validity psychodiagnostických metód
Júlia Kotrusová: Banská činnosť na území Jasovského prepoštstva do konca 14. storočia
Michaela Boďová: Činnosť Juraja Slávika v rokoch 1936 - 1938
Mária Kováčiková: Súdny proces s Jozefom Kirsbaumom


Publikovanie

Štúdie doktorandov budú publikované v Studia doctoralia Tyrnaviensia 2016. Finálny rukopis musí byť odovzdaný najneskôr 30. mája 2016. K štúdii musí byť priložené recenzné dobrozdanie Vášho školiteľa. Text by nemal mať menej než 8 NS a viac než 15 NS. Obrazová príloha musí byť odovzdaná v dostatočnej kvalite (300dpi). Texty môžete odovzdať aj v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. Ku každému textu musí byť pripojené krátke resumé v angličtine.