Skočiť na hlavný obsah

Účastníkov virtuálneho DOD SAIA oboznámime s nasledujúcimi príležitosťami:

Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy
Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta
CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
EURAXESS - kariérne poradenstvo

Termín: 21. februára 2023 od 10:00 do 15:00 hod.

Link na podujatie: https://bit.ly/3K530c6

Otvoriť obrázok