Skočiť na hlavný obsah

Miesto konania:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, v miestnost 3P1.
Dátum: 1. marec 2017 od 9.00
Program: 

9:30 Otvorenie konferencie, príhovor prodekanky pre vedu, výskum a edičnú činnosť doc. PhDr. Zuzany Lopatkovej, PhD.
9:40 prof. Mgr. Peter Halama, PhD.: "Veda na križovatke? Súvislosti replikačnej krízy v sociálnych (a iných) vedách"
10:15 Mgr. Beáta Košťálová (SAIA, n. o): Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí.
10:30 Mgr. Dominika Gábriková: Modranský perecký úrad v 16. a 17. storočí
10:50 Mgr. Michaela Boďová: Politická činnosť Juraja Slávika v Paríži 1939 – 1940
11:10 Mgr. Anton Frolo: Výzdobné motívy na minojských funerálnych pamiatkach.
11:30 Mgr. Františka Dunajová: Chrámy zasvätené Augustovi v provincii Dalmácia
11:50 Mgr. Tomáš Dragun: Charakteristika nálezísk z obdobia neskorej antiky na lokalite Bratislava-Rusovce
12:10 Robert Mieczkowski, MA: Poľské konzervatívne myslenie, rozvinuté v medzivojnovom období – Vplyv poľských kresťanských demokratov na politický systém poľského štátu a riešenia zahraničnej politiky.
12:30 Mgr. Simona Navarová: Tvorivý potenciál u pacientov s psychotickou poruchou
12:50 Mgr. Michal Kohút: Odlišné fungovanie položiek (DIF): kvalitatívne posúdenie DIF
13:15 Záver konferencie

Zbozník z konferencie: Doctorandorum dies 2017