Skočiť na hlavný obsah

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

Príprava predmetov: 19.09.2022 (od 8:00) - 20.09.2022 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 20.09.2022 (od 8:00) - 21.09.2022 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 21.09.2022 (od 8:00) - 22.09.2022 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov: 22.09.2022 (od 8:00) - 23.09.2022 (do 7:59)
(prístupné študentom)

 

2. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál:
https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.