Skočiť na hlavný obsah

Na zverejnenú výzvu k podaniu prihlášok na na študijné mobility Erasmus+ sa k 5.12.2019 prihlásilo celkovo 22 študentov s 24 prihláškami na študijné pobyty a stáže v rámci programu Erasmus+. Výberová komisia pozorne preskúmala predložené žiadosti a podklady študentov (študijný priemer atď.) a vypočula si u jednotlivých záujemcov ich motivácie pre mobilitu, dôvody voľby konkrétnej univerzity či inštitúcie a odboru, jazykové kompetencie a pod.

Ako predsedníčka komisie môžem konštatovať, že u všetkých záujemcov boli splnené kritériá výberového konania a zoznam kandidátov postupujeme na Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity. Kolegyne z tohto oddelenia vás budú kontaktovať začiatkom letného semestra za účelom poskytnutia praktických informácií.
Avšak vzhľadom na veľký počet záujemcov o nomináciu na mobilitu na niektoré univerzity nemôžeme zatiaľ garantovať, že sa všetci dostanete na vami vybrané univerzity. V spolupráci s Oddelením pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu TU sa budeme snažiť uspokojiť vaše požiadavky po vzájomnej dohode, teda poskytnúť vám prípadne inú relevantnú ponuku.

Zároveň oznamujem pedagógom, ktorí si podali prihlášky na akademické mobility Erasmu+, že ich žiadosti o prednáškové pobyty a stáže boli zo strany FF TU i TU akceptované. Ohľadom ďalšieho postupu kontaktujte, prosím, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu TU.

 

doc. Mgr. Ingrid Halászová PhD.
prodekanka pre rozvoj, informačné technológie a vonkajšie vzťahy