Skočiť na hlavný obsah

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s názvom Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa, ktorá sa bude konať 15. októbra 2020 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (v prípade núdze online).

Zborník abstraktov a manuálov pre potreby medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s názvom Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa, je od 15.7.2020 k dispozícii na Katedre etiky a morálnej filozofie FFTU. V prípade záujmu objednávajte na adrese:  FFTUzodpovednost [at] yahoo.com

Možnosť prihlásiť sa do workshopov s príspevkom je predĺžená do 31.8.2020 a je spojená so  žiadosťou o publikovanie príspevku vo vedeckom interdisciplinárnom zborníku z konferencie na adrese konferencie:  FFTUzodpovednost [at] yahoo.com (pozri program konferencie).

Keďže ide o prestížne podujatie, konferencie sa nebude možné pasívne zúčastniť bez predchádzajúcej registrácie, ktorá sa uzatvára 30.9.2020. Prihlásenie pasívnej účasti je možné na adrese konferencie:  FFTUzodpovednost [at] yahoo.com.

 

Prílohy/Attachments:

2020 FFTU konferencia OSOBNA  ZODPOVEDNOST – informácia

2020 FFTU Conference PERSONAL RESPONSIBILITY – information

Rámcový program konferencie

Prihláška a pokyny - aktívni účastníci workshopov s príspevkom

Prihláška a pokyny – aktívni účastníci diskusií workshopov bez príspevku

Application and  guidelines_ active participation at workshops within papers

Application and guidelines – active participation at workshops without papers