Skočiť na hlavný obsah

Anotácia (SK)
Výskum sa zaoberal analýzou interpretačných metód v dejinách architektúry, ich identifikáciou, klasifikáciou a porovnávaním tak, aby bolo možné zrekonštruovať ich predpoklady, postupy a výsledky. Výstupom výskumu je publikácia sprístupňujúca po prvý raz súborným spôsobom interpretačné metódy architektonického diela.
Anotacia (ENG)
Research has focused on the analysis of interpretation methods in history of architecture. It identified, classified and compared interpretation methods in a way it is possible to reconstruct their suppositions, processes and results. The aim of this research is the publication offering the first synthetic approach to interpretation methods of architectural work.
Zloženie riešiteľského kolektívu
Vedúci projektu: doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD
Zástupca vedúceho projektu: prof. doc., PhDr. Marian Zervan, PhD